Kansliapäällikkö Ritva Viljanen perää: - Tietoturva - Ilta-Sanomat

"Tavoitteeksi eurooppalainen e-henkilöllisyys"

- Informaatioluonteisia palveluja Suomessa kuten muuallakin Euroopassa löytyy verkosta runsaasti. Mutta jotta varsinainen sähköinen asiointi ja todellinen tietoyhteiskunta voisi olla totta, tarvitsemme henkilökohtaisia palveluja. Näitä ei voida toteuttaa ilman sähköistä, kiistämätöntä identiteettiä, totesi sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen sähköistä asiointia pohtineessa kansainvälisessä Porvoo10-konferenssissa Porvoossa torstaina.

2.11.2006 15:09 | Päivitetty 2.11.2006 15:10

- Elinkeinoelämälle on ollut Suomessa iso etu, että valtio on perinteisesti vastannut ihmis-ten luotettavasta tunnistamisesta ja antanut tämän edellyttämät henkilökortit ja passit. Näin ei ole jokaisessa Euroopan maassa. Nyt tämä sama on toteutettava verkossa – siksi tarvitsemme sähköisen kiistämättömän verkkoidentiteetin jokaiselle, Viljanen vaati Väestörekisterikeskuksen mukaan. Viljasen mielestä on välttämätöntä, että sirullisten henkilökorttien käyttö tunnistautumisen, tietojen suojaamisen ja sähköisen allekirjoituksen välineenä vakiintuu osaksi jokaisen arkea. Laatuvarmenteet hidastelevat Suomessa - On tärkeää, että eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä jatketaan tavoitteena eurooppalainen tai jopa globaali sähköinen henkilöllisyys ja sen mahdollistama turvallinen sähköinen asiointi, Viljanen katsoi. - Tavoitteeksi tulisi asettaa, että ensi vuosikymmenellä EU-jäsenmaiden kansalaisilla olisi yhtenäinen eurooppalainen sähköinen henkilöllisyys ja sen kautta mahdollisuus käyttää julkishallinnon ja yritysmaailman palveluja yli maantieteellisten rajojen. Tätä kehitystä ei voida vastuuttaa pelkästään markkinavoimille - keskeinen vastuu on komissiolla, mutta myös jokaisella EU:n jäsenmaalla. Suomi on ollut sähköisen identiteetin luomisen kärkimaa. Viljasen mukaan sähköisen asioinnin kehitystä on kuitenkin hidastanut laatuvarmenteiden käyttöönoton hitaus. On maita, joissa yhteiskunta on jo ottanut vastuuta sähköisen asioinnin infrastruktuurista muun muassa tarjoamalla kansalaisille laatuvarmenteet maksutta tai sponsoroituun hintaan. Suomessa on vielä toistaiseksi toivottu, että markkinavoimat huolehtivat sähköisen asioinnin infrastruktuurin rakentumisesta. Täälläkin on jo nostettu esille tarve konkreettisiin toimenpiteisiin varmenteiden yleistymisen ja sitä kautta sähköisen asioinnin edistämiseksi. - Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan on kirjattu kehittämiskohteeksi kansalaisen sähköisen asioinnin edistäminen siten, että kansalaisvarmenne olisi mahdollista saada käyttöön ilman nykyisiä viranomaismaksuja. Vastaava tavoite sisältyy myös eduskunnan hyväksymään tulevaisuuskatsaukseen. Sata edustajaa pohtii Porvoossa Suomi on viime vuosina toiminut keskeisessä roolissa turvallista sähköistä asiointia ja henkilöllisyyttä koskevassa eurooppalaisessa ja globaalimmassakin vuoropuhelussa. Suomen koordinoima kansainvälinen Porvoo-ryhmä pohtii sähköisen asioinnin tulevaisuutta Hotelli Haikon Kartanossa Porvoossa 2.-3.11. Konferenssiin osallistuu noin sata edustajaa viidestätoista Euroopan maasta, USA:sta ja Aasiasta sekä Euroopan komissiosta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?