Tietoturva

STTK: työntekijöiden tietosuoja turvattava

Julkaistu:

STTK:n työmarkkinayksikön johtaja Markku Salomaa vaatii, että sähköisen viestinnän tietosuojalain luonnoksessa suojataan työntekijän yksityisyyttä kaikin tavoin ja asetetaan työnantajan toiminnalle tarkat rajat. Lain muutosesitys on valmisteltavana liikenne- ja viestintäministeriössä.


Salomaa painottaa STTK:n tiedotteessa, että työntekijöiden tietosuojan turvaaminen on STTK:lle ykkösasia, eikä esitys Salomaan mukaan missään olosuhteissa anna työnantajille oikeutta lukea työntekijöiden sähköposteja.

- Myös oikeuskansleri toteaa, että hallituksen lakiesitysluonnoksessa ei miltään osin ole kyse viestintäsalaisuuteen puuttumisesta viestin sisällön osalta, viittaa Salomaa oikeuskansleri Paavo Nikulan eiliseen, Digitodaynkin uutisoimaan kannanottoon.

STTK:n mukaan lakiesitys on monitahoinen ja koskee osin alueita, joissa suomalaisella lainsäädännöllä ei vielä ole pitkää perinnettä.

- On tärkeää, että nykyiselle eduskunnalle ja perustuslakivaliokunnalle varataan riittävästi aikaa lakiesityksen perusteelliseen käsittelyyn. Jos esityksessä on lakiteknisiä ongelmia, STTK toivoo, että liikenne- ja viestintäministeriö ottaa ne pikaisesti huomioon, kertoo Salomaa.

Salomaa pitää lakiesitystä vaikeana ja monimutkaisena kokonaisuutena, jossa yhdistyvät yksittäisen työntekijän tietosuoja, yrityksen mahdollisuudet toimia yritysvakoilutilanteessa ja yhteiskunnallinen intressi turvata tuotekehitykseen panostava yritystoiminta.

- Yrityksiin kohdistuva kansainvälinen talousrikollisuus ja yritysvakoilu saavat koko ajan uusia muotoja, joten selkeä sääntely on sekä työntekijän että työnantajan etu, Salomaa korostaa.

Työnantajien toimintaoikeudet ja työntekijän tietosuoja ovat STTK:n mielestä ehdottomasti asioita, joissa muutokset on valmisteltava kolmikantaisesti.

- Työmarkkinajärjestöjen mukanaolo prosessin kaikissa vaiheissa turvaa sen, että työntekijöiden oikeudet ja suoja eivät uudessakaan laissa ole uhattuina, Salomaa painottaa.

Kommentit

    Näytä lisää