Tietoturva

Työministeriö: tietosuojalain muutos aiheuttaisi sekaannusta

Julkaistu: , Päivitetty:

Työministeriö ei sellaisenaan kelpuuta liikenne- ja viestintäministeriössä laadittua tietosuojalain muutosta. Sellaisenaan lakimuutos aiheuttaisi sekaannusta sähköisen viestinnän tietosuojalain ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettujen lakien välillä, varoittaa työministeriö.


Lakimuutos antaisi työnantajalle mahdollisuuden käsitellä työntekijän tunnistamistietoja sähköisessä viestinnässä luvattoman käytön ja eräiden rikosten havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakia parhaillaan osana sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Työministeriö kertoo lausunnossaan, että lakimuutoksen tarkoituksen ja lainsäädännön johdonmukaisuuden takia tarkoituksenmukaisinta olisi, että työnantajan oikeudesta seurata työntekijöiden sähköistä viestintää säädettäisiin yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa kokonaisuudessaan. Tässä laissa säädetään jo nyt muun muassa työnantajan oikeudesta hakea ja avata työntekijän sähköpostiviestejä, työministeriö perustelee kantaansa.

Vaikka säännös sijoitettaisiin sähköisen viestinnän tietosuojalakiin, edellyttää se samalla työministeriön näkemyksen mukaan jatkovalmistelua ja muutoksia myös yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin.

Työministeriö on antanut lausunnon lakimuutoksesta liikenne- ja viestintäministeriölle.

Kommentit

    Näytä lisää