Luvaton lataaminen on moitittavaa, kotikopiointi jopa rangaistavaa

Julkaistu:

Omien cd-levyjen kopiosuojauksen kierrosta voi uuden tekijänoikeuslain mukaan seurata sakkorangaistus ja hyvitysvelvollisuus. "Warettaminen" eli luvaton verkosta kopiointi ei sen sijaan uuden lain mukaan ole rangaistavaa vaan moitittavaa.
Tekijänoikeuslakiesityksen mukaan lataaminen vertaisverkoista on lievempi rikkomus kuin ostetun cd-levyn suojauksen murtaminen. Suojaus voi estää esimerkiksi musiikin siirtämisen mp3-tiedostoksi.

Lakiesityksen mukaan laillisesti hankitun cd-levyn suojauksen kierto on teknisen toimenpiteen loukkausrikkomus, josta rangaistuksena voi olla sakko.

Jos suojatun cd-levyn materiaali sen sijaan löytyy verkosta, ei laittomaan lähteeseen turvautuva lataaja syyllisty kuin moitittavaan lainvastaiseen tekoon. Edellytys on tietysti, ettei ladattua materiaalia levitä edelleen.

- Valiokunta ehdottaa, että laittomasti esimerkiksi vertaisverkossa jaellun aineiston kopiointi tai muusta laittomasta lähteestä tapahtuva kopiointi yksityiseen käyttöön tulee säätää moitittavaksi toiminnaksi, sivistysvaliokunta muotoili.

Molemmissa tapauksissa lainrikkoja voidaan tuomita hyvitysmaksuun oikeudenhaltijalle. Tästäkin luvattoman lataajan on mahdollista päästä helpommalla.

- Vastoin lakia tapahtuvasta teoksen kappaleen valmistamisesta yksityistä käyttöä varten on hyvitysvelvollisuus vain siinä tapauksessa, että kappaleen valmistaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tätä lakia, sivistysvaliokunta toteaa.

Kopiosuojatun materiaalin tapauksessa laissa katsotaan siis teknisen suojauksen murtamisen olevan vakavampi asia kuin luvaton lataaminen verkosta, vaikka jälkimmäisessä kuluttaja ei maksakaan teoksesta oikeudenhaltijalle.

Opetusministeriö odottaa, että "toisen sukupolven" kopiosuojaukset poistavat kotikopioinnin ongelmat niin, ettei kuluttajan tarvitse suojauskysymystä pohtia.

Päivitys 25.9:
Tekijänoikeusrikkomuksena ei pidetä muutaman kappaleen valmistamista yksityistä käyttöä varten teoksesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 § vastaisesti tai jota suojaava tekninen toimenpide on 50 a §:n vastaisesti kierretty.

56 a, toinen momentti kokonaan,
Tekijänoikeusrikkomuksena ei pidetä muu-
taman kappaleen valmistamista yksityistä
käyttöä varten sellaisesta tietokoneella luet-
tavassa muodossa olevasta tietokoneohjel-
masta tai tietokannasta, joka on julkaistu
taikka jonka kappaleita on tekijän tai tieto-
kannan valmistajan suostumuksella myyty tai
muutoin pysyvästi luovutettu, TAIKKA TEOKSESTA 11 §:n 5 MOMENTIN VASTAISESTI.


11 § 5 momentti
Tässä luvussa säädetyn tekijänoikeuden
rajoituksen nojalla ei saa valmistaa kappa-
leita sellaisesta teoksen kappaleesta, joka
on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin
2 §:n vastaisesti tai jota suojaava tekninen
toimenpide on 50 a §:n vastaisesti kierretty.

Kommentit

    Näytä lisää