Tietoturva

Uusi Internetin tietoturvallisuusohje valtion organisaatioille

Julkaistu:

Valtiovarainministeriö on julkaissut Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohjeen, jonka valmistelusta on vastannut valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI. Vaikka ohje on kohdistettu valtionhallinnolle, sitä voidaan hyödyntää myös muilla sektoreilla ja elinkeinoelämässä.
VAHDIn ohjeessa käsitellään Internetin tietoturvallisuutta laajasti ja ohjeen suositukset soveltuvat käytettäviksi erilaisissa Internetin käyttötilanteissa. Ohjeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat organisaation tietohallinto- ja  tietoturvallisuustehtävissä toimivat. Ohjeessa o­n myös osia, joista o­n hyötyä muissa tehtävissä toimiville henkilöille. Ohjeessa keskitytään Internet-verkon ja sen tietoturvallisuuden keskeisiin asioihin. NäkökulmiaInternetin tietoturvallisuutta käsitellään ohjeessa muun muassa seuraavista näkökulmista: lainsäädännölliset lähtökohdat ja tietoturvapolitiikka, tietoliikenneyhteys Internet-verkkoon,Internetistä saatavien palvelujen käyttö, Internetissä tarjottavat palvelut, Internetin käyttö organisaatioiden väliseen ja sisäiseen tiedonsiirtoon, sähköposti ja muut viestintäsovellukset, henkilökunnan Internet-käytön tietoturva, palvelemien asentaminen, verkonhallinta- ja seuranta sekä Internet-protokollat. 

Kommentit

    Näytä lisää