Taantuma heikentää odotuksia - Tietoturva - Ilta-Sanomat

Tietoalojen liitto povaa henkilöstövähennyksiä

Julkaistu: 14.4.2003 9:52

Pitkittynyt kansainväinen taantuma on vaimentanut tietojenkäsittelypalvelujen kysyntää ja huonontanut myyntiodotuksia. Heikentynyt tilanne tuo paineita henkilöstövähennyksiin, todetaan Tietoalojen liiton maaliskuun suhdannekyselyssä.

Tietojenkäsittelypalveluja tarjoavien yritysten paineet henkilöstövähennyksiin kasvavat. Noin puolet vastanneista yrityksistä uskoi Tietoalojen liiton maaliskuisessa suhdannekyselyssä joutuvansa mahdollisesti vähentämään väkeä kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.Vastanneista 51 prosenttia uskoi alan työllisyystilanteen huononevan toisella vuosineljänneksellä ja 45 prosenttia odotti sen pysyvän ennallaan. Vain neljä prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että tilanne paranee.Työllisyysnäkymiä synkistävät Tietoalojen liiton työmarkkinajohtajan Timo Höykinpuron mukaan ankeat myynti- ja investointiodotukset. Viimen vuoden lopulla tehdyt valoisat suhdanne-ennusteet eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla.Höykinpuro uskoo kuitenkin tietojenkäsittelypalvelujen tulevaisuuteen keskeisenä tietoyhteiskunnan rakentajana. Tietoalojen liitto julkaisee tietojenkäsittelypalvelujen suhdanneodotuksia kartoittavan kyselyn kuukausittain. Maaliskuun kyselyyn vastasi 59 yritystä, joissa o­n yhteensä 12 564 työntekijää.Tietojenkäsittelyn palvelualaan kuuluvat muun muassa ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto, ohjelmisto- ja laitteistokonsultointi sekä tietokantapalvelut.