Tietoturva

AKAVA laskisi palkkaverotusta

Julkaistu:

AKAVA vaatii Suomelta toimenpiteitä palkkaverotuksen laskemiseen. Nykyisellään koulutetun työvoiman pelätään karkaavan lempeämmin verotettuihin maihin.
Tiukka palkkaverotus o­n AKAVAn puheenjohtajan Risto Piekan mukaan tärkein Suomen kilpailukykyä rajoittava tekijä. Piekan mukaan palkkojen verotusta keventämällä voitaisiin piristää taloutta sekä parantaa työllisyyttä ja tulevaisuuden kasvunäkymiä.Piekka laskisi yritysverotusta työllisyyden lisäämiseksi. Nyt kansainvälinen verokilpailu ajaa koulutettua työvoimaa sellaisiin maihin, joissa palkkaan kohdistuva verotus o­n Suomea kevyempää.Verotusta kohtuullistamalla saataisiin Piekan mukaan turvatuksi myös julkisten palvelujen rahoitus. Kannustavalla verotuksella voitaisiin hänen mielestään houkutella työntekijöitä paremmin palkattuihin työtehtäviin, mikä puolestaan kasvattaisi veropohjaa ja takaisi myös peruspalveluille rahoituksen.

Kommentit

    Näytä lisää