Mobiili

Alueelliset umts-datasiirtoluvat hakuun

Julkaistu:

Toimiluvat alueellisiin umts-datasiirtoverkkoihin tulivat hakuun tänään. Toimiluvat koskevat taajuusaluetta, jota ei ole aiemmin käytetty matkaviestintään. Toimiluvat myöntää valtioneuvosto enintään 20 vuoden määräajaksi, ja hakuaika päättyy 14.1.2005.
Toimiluvat koskevat taajuusaluetta 2020-2025 megahertsiä ja lupia julistetaan haettavaksi yksi kappale kullakin seuraavista telealueista: Hämeen telealue, Keski-Suomen telealue, Kuopion telealue, Kymen telealue, Lapin telealue, Mikkelin telealue, Oulun telealue, Pohjois-Karjalan telealue, Turun ja Porin telealue, Uudenmaan telealue ja Vaasan telealue.

Toimiluvan myöntää valtioneuvosto viestintämarkkinalain 8 §:n nojalla ja 9 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä enintään 20 vuoden määräajaksi. Jos toimilupa voidaan myöntää vain osalle hakijoista, lupa myönnetään niille hakijoille, joiden toiminta parhaiten edistää lain 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita. Toimilupiin mahdollisesti sisällytettävistä ehdoista säädetään viestintämarkkinalain 10 §:ssä.

Radiohäiriöiden ehkäisy saattaa edellyttää tiettyjä rajoituksia lähetystehoihin. Tämän vuoksi on mahdollista että kunkin telealueen raja-alueella ei ole mahdollisuutta tarjota lainkaan toimiluvan mukaista palvelua, liikenne- ja viestintäministeriö tähdentää.

Toimilupahakemuksessa on ilmoitettava toimilupahakemusten ja teletoimintailmoitusten sisällöstä annetun ministeriön asetuksen (695/2003) 1 §:n mukaiset tiedot.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Hakemukset liitteineen ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja. Hakijan katsomat liikesalaisuuden tai muulla perusteella salassa pidettävät tiedot tulee merkitä selvästi ja toimittaa erillisellä asiakirjalla.

Hakija on velvollinen suorittamaan valtiolle hakemuksen yhteydessä tuhannen euron maksun.

Kommentit

    Näytä lisää