Mobiili

Viestintävirasto lätkii hmv-leimoja teleyrityksiin

Julkaistu:

Jopa Ahvenanmaan Ålands Mobiltelefon Ab:lla on huomattavaa markkinavoimaa eli hmv:tä niin paljon, että Viestintävirasto on määrännyt sille tiettyjä tasapuolisuus- ja julkisuusvelvoitteita. Kaikkiaan Viestintävirasto julkaisi perjantaina 141 päätöstä huomattavasta markkinavoimasta. Kaikkiaan hmv-päätöksiä kertyy noin 500 ennen kuin Viestintävirasto saa urakan valmiiksi.
Uuteen viestintämarkkinalakiin pohjautuvat päätökset eivät riitä EU:lle, joka haluaa enemmän ja tiukemmin rajoittavia markkinavoimamääräyksiä.

Viestintäviraston perjantaina antamat päätökset huomattavasta markkinavoimasta koskevat neljää tukkumarkkinaa. Nämä markkinat ovat:

- kiinteästä puhelinverkosta nouseva liikenne
- yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva liikenne
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy
- kiinteän puhelinverkon tilaajayhteyksiin pääsy
- yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskeva liikenne.

Huomattavan markkinavoiman yrityksille annettavat yrityskohtaiset päätökset ovat markkinoiden ohjauspäätöksiä, joilla edistetään kilpailua viestintämarkkinoilla.

Uuden viestintämarkkinalain mukaan Viestintäviraston on määriteltävä merkitykselliset viestintämarkkinat, määrättävä markkina-analyysin perusteella huomattavan markkinavoiman yritykset sekä asetettava näille tarvittavat viestintämarkkinalain mukaiset velvollisuudet.

Julkiset hinnastot, erillisseuranta

Päätösten seurauksena teleyrityksille syntyy velvollisuus noudattaa tiettyjä periaatteita, kuten hinnastojen ja toimitusehtojen julkisuutta sekä tasapuolisia, syrjimättömiä ehtoja. Osalle yrityksistä on asetettu myös hinnoittelua koskevia velvoitteita.

Velvoitteet liittyvät erityisesti televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämiseen sekä teleyritysten väliseen verkon käyttöoikeuden luovutukseen. Teleyritysten välinen yhteenliittäminen on välttämätöntä, jotta eri televerkkojen käyttäjät voivat viestiä keskenään. Verkkojen käyttöoikeuden luovutuksella puolestaan on tärkeä merkitys laajakaistapalvelujen markkinoiden kehitykselle.

Finnet Verkot, Radiolinja Origo, Sonera Mobile Networks, Ålands Mobiltelefon

Matkaviestintoiminnassa huomattavan markkinavoiman yrityksiksi on määritelty kaikki Suomessa toimivat matkaviestinnän verkkoyritykset. Näille kaikille on yrityksen verkkoon päättyvän liikenteen osalta asetettu yhteenliittämisvelvollisuus ("terminointivelvollisuus") sekä hinnoittelua koskevia velvollisuuksia. Matkaviestinnän merkitys Suomen viestintämarkkinoilla on keskeinen, minkä johdosta matkaviestintä on Viestintäviraston toiminnan paino-pistealueita tällä hetkellä.

Nyt annetuissa päätöksissä huomattavan markkinavoiman yrityksiksi yhdellä tai useammalla markkinalla on määritelty 49 kiinteän televerkon yritystä ja neljä matkaviestinverkkoyritystä. Yhteensä päätöksiä on annettu 141. Päätökset ovat voimassa 1.3.2004 alkaen.

Viestintävirasto on kuullut päätösten valmistelussa kansallisten teleyritysten ja käyttäjien edustajia sekä EY:n viestintädirektiivien edellyttämässä menettelyssä Euroopan komissiota ja ETA-valtioiden kansallisia viranomaisia.

Viestintävirasto tulee antamaan yhteensä noin 500 päätöstä teleyritysten huomattavasta markkinavoimasta. Päätökset koskevat yhteensä 18 tuote- ja palvelumarkkinaa. Huomattavaa markkinavoimaa koskevat päätökset ovat nähtävissä Viestintäviraston www.ficora.fi/suomi/ajankoht/paatokset.htm internet-sivuilla.


Kommentit

    Näytä lisää