Quam-toiminta loppuu - Mobiili - Ilta-Sanomat

Soneralle lähes 4 mrd:n euron tappio Group 3G:stä

Soneran mukaan Saksan umts-osakkuusyhtiöstä Group 3G:stä (Soneran omistusosuus 42,8 %) toiselle neljännekselle kirjattu osakkuusyhtiötappio oli 3 863 miljoonaa euroa (tappio 7 milj. euroa), josta 3 844 miljoonaa euroa johtui arvonalennuksesta ja 19 miljoonaa euroa yhtiön liiketappiosta.

25.7.2002 9:54

Kesäkuussa Sonera ja Télefonica Móviles, Group 3G:n enemmistöosakas, konvertoivat osakaslainasaamisensa sekä niihin liittyvätkorkosaatavat Group 3G:n oman pääoman korotukseksi.

Kesäkuun lopussa Quamin asiakasmäärä oli 197 000, kun se maaliskuun lopussa oli 91 000. Heinäkuussa Group 3G:n hallitus on keskustellutyhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta perustuen ensimmäisten kuuden kuukauden operatiiviseen liiketoimintaan javertaamalla sitä ulkopuoliseen analyysiin Saksan matkaviestintämarkkinoista ja Quamin asemasta markkinoilla, korostetaan Sonerasta.

Mietinnän seurauksena Group 3G:n osakkeenomistajat katsoivat, että yhtiön alkuperäinen strategia ei enää ole toteutettavissa. Samalla ne päättivät keskeyttää Group 3G:n kaupallisen toiminnan.

Muuttuneet olot

Sonera on ilmoituksensa mukaan tehnyt arvonalentumistarkastelun, joka perustuu muuttuneisiin oloihin ja oletuksiin. Tarkastelu päätyi 3 844miljoonan euron määräiseen, ei-kassavirtavaikutteiseen arvonalennukseen Soneran Group 3G:hen tekemästä sijoituksesta. Arvonalennus laskeeSoneran sijoituksen tasearvon nollaan.

Yrityksestä huomautetaan, että täyden arvonalennuksen seurauksena Sonera ei jatkossa kirjaa osakkuusyhtiötappiota Group 3G:stä, koska Soneralla ei ole velvoitetta rahoittaa Group 3G:tä.

Soneran ja Telian suunnitellun fuusion toteutuminen antaa lisäksi Telefónica Móvilesille oikeuden ostaa optionsa mukaisesti SoneranGroup 3G -omistusosuus käypään markkina-arvoon. Käypä markkina-arvo määritellään vähintään kahden kansainvälisen investointipankinantaman arvion perusteella. Investointipankeista toisen valitsee Sonera ja toisen Telefónica Móviles.

Soneran johto ei osaa tässä vaiheessa arvioida, tuleeko Telefónica Móviles käyttämään osto-optionsa fuusion jälkeen, eikä myöskään, mikä käypä markkina-arvo tulisi tuona ajankohtana olemaan.

Sama tilanne Italiassa

Sonera on kolmannen neuvonantajaosapuolen avustamana laatinut vastaavan analyysin italialaisesta Ipse 2000 -yhtiöstä (Soneranomistusosuus 12,55 %). Perustuen muuttuneisiin olettamuksiin ja odotuksiin Sonera teki arvonalentumistarkastelun, joka johti 294 miljoonan euron määräiseen, ei-kassavirtavaikutteiseen arvonalennukseen Soneran Ipseen tekemästä sijoituksesta.

Lisäksi Sonera on kirjannut kuluksi 142 miljoonan euron pääomasitoumuksensa ja raportoi ne taseessaan pitkäaikaisina velkoina. Ipsen tasearvon alaskirjaus, samoin kuin kuluiksi kirjatut pääomasitoumukset, sisältyvät Soneran raportoimaan liikevoittoon.

Soneralle aiheutuu arvonalennuksista Suomessa verohyöty, jonka takia se on kirjannut 1 235 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen.Veroetujen hyödyntämisaika riippuu muun muassa arvonalennuksen hyväksymisestä Suomen verotuksessa ja tulevien vuosien verotettavista tuloista. Verotuksessa vahvistettuja tappiota voidaan käyttää hyödyksi kymmenen vuotta.

Osana neljännesvuosittaista tasearvotarkasteluaan Sonera on tehnyt arvonalentumisanalyysin myös espanjalaisesta Xfera-yhtiöstä (Soneranomistuosuus 14,2 %). Analyysi puolsi 72 miljoonan euron tasearvoa, joten arvonalentumista ei tehty. Lisäksi Sonera on sitoutunut sijoittamaanXferan omaan pääomaan enimmillään 278 miljoonaa euroa.

Espanjan hallitus vapautti osan alunperin 428 miljoonan euron määräisistä toimintatakauksista kesä- ja heinäkuussa 2002. Jäljellä olevientoimintatakausten määrä oli torstaina 387 miljoonaa euroa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?