Langattomaan internetiin vielä matkaa

Kahdeksan eurooppalaista yliopistoa perusti keväällä yhteisen virtuaalisen osaamiskeskuksen. European Virtual Centre for Wireless Internet (evc-win) järjestää parhaillaan Helsingissä "kesäkoulua", jossa pohditaan alueen tutkimuksia ja keskeisiä tutkimusongelmia.

4.7.2002 11:47

Evs-win:n toiminnasta vastaavassa johtoryhmässä Helsingin yliopistoa edustaa Professori Kimmo Raatikainen. Tietojenkäsittelyn laitoksella alueen näkymiin perehtynyt Raatikainen uskoo langattoman internetin toteutumisen olevan vielä edessä.

Microsoft julisti melko tarkasti vuosi sitten langattoman internetin olevan käytössä vuoden kuluessa. Raatikainen näkee langattomuuden hieman eri tavoin.

- Langaton internet on paljon enemmän kuin nykyisen internetin käyttöä langattomalla alueella. Langattoman viestinnän ja internetin sulautuminen luo täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myös perustavia teknisiä innovaatioita, sanoo Raatikainen.

Matkalla monia esteitä

Raatikainen näkee todellisen langattoman internetin toteutumiselle myös monia ongelmia. Näitä ovat häneen mukaansa langattomien sovellusten heikko mukautuvuus muuttuviin olosuhteisiin sekä sovellusten mielekäs sijoittaminen, jakelu ja päivitys.

Raatikaisen mielestä toimivan langattoman yhteyden rakentaminen internetin hajautettuun ja maailmaanlaajuiseen tietovarastoon ei sekään ole aivan yksinkertainen tehtävä.

- Jotkut nykyisen internetin piirteet voivat jopa estää uudenlaisten ratkaisujen käytön langattomalla puolella, hän toteaa.

Loppukäyttäjän näkökulmaa

Professori Raatikainen näkee huomisen viestinnän leimallisina piirteinä käyttäjien liikkuvuuden ja päätelaitteiden kirjavuuden.

- Loppukäyttäjän näkökulmasta laitteiden ja sovellusten tulisi linkittyä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tarjottavien palveluiden on oltava sekä riittävän geneerisiä että kulloisenkin tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisia, Raatikainen toteaa

Tavotteisiin pääseminen vaatii Raatikaisen mielestä ongelmakentän jakoa hallittaviin osakonaisuuksiin. Hän peräänkuuluttaa myös tutkimuksen kohdistamista langattoman internetin toiminnallisten vaatimusten määrittelyyn.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?