Itsesääntely voi estää haitallisia verkkosisältöjä

Pelkkä lainsäädäntö ei ministerönäkemyksen mukaan riitä torjumaan Internetissä esiintyviä haitallisia sisältöjä. Myös alan sisäistä itsesääntelyä tulisi edistää ja viranomaisten ja palveluntarjoajien yhteistyötä lisätä.

6.2.2002 13:21

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen, jossa pohditaan, millä keinoilla haitallisiin verkkosisältöihin voidaan tehokkaasti puuttua.

Haitallisilla sisällöillä tarkoitetaan sinänsä laillisia, mutta joillekin Internetin käyttäjille sopimattomia aineistoja. Esimerkiksi lastensuojelun näkökulmasta haitallinen sisältö on lapsille sopimatonta aineistoa, vaikkapa pornografiaa sisältäviä sivuja.

Itsesääntely tarkoittaa sitä, että toimijat oma-aloitteisesti luovat toiminnalleen säännöt ja rajat. Verkkosisältöjen itsesääntelyä on useissa Euroopan maissa. Suomessa on hyvät kokemukset perinteisen median itsesääntelystä vuosikymmenien ajalta.

Selvityksen mukaan itsesääntely olisi hyödyllistä etenkin vaikeissa erityistilanteissa. Tällöin toimijat, operaattorit, sisällöntuottajat, mahdollisesti laitavalmistajatkin, voisivat sopia, miten itsesääntely kulloisessakin tilanteessa järjestetään. On myös asiakokonaisuuksia, joissa lainsäädäntö ja itsesääntely toimivat yhdessä.

Avointa keskustelua

Selvityksessä suositellaan pikaisesti avoimen keskustelufoorumin perustamista. Foorumin työskentelyn turvaamiseksi ehdotetaan, että sitä koordinoisi ja rahoittaisi liikenne- ja viestintäministeriö. Mukaan tulisi saada kansalaisjärjestöjä.

Foorumin tekniseksi tueksi selvityksessä ehdotetaan seurantaryhmän perustamista. Ryhmällä olisi asiantuntijan rooli ja se toimisi yhteytenä viranomaisiin ja tutkimuslaitoksiin.

Selvityksessä todetaan, että kattavat ratkaisut eivät ole mahdollisia Internetin laajuuden ja toimijoiden moninaisuuden vuoksi. Haitallisten verkkosisältöjen torjuminen edellyttää yhteisöjen ja yhteiskunnan uudelleen organisoivaa toimintaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?