Tarkkana drone-ostoksilla: Kallis hankinta voi kostautua pian

Suosittua lennokkityyppiä voi käyttää vuodenvaihteen jälkeen selvästi nykyistä rajatummin.

Syynä muutokseen on Euroopan unionin miehittämättömän ilmailun asetus.

28.2. 7:02

Yleisesti käytössä olevia miehittämättömiä ilma-aluksia (droneja eli lennokkeja) saa vuodenvaihteen jälkeen käyttää huomattavasti nykyistä rajatummin. Asiasta varoitti tietokirjailija Petteri Järvinen Twitterissä.

Tällä hetkellä myynnissä olevia laitteita saa joissakin tapauksissa lennättää ihmisten päällä. Ensi vuoden alusta lukien nykyistä alle 25 kilogramman lennokkia saa käyttää vain turvallisella 150 metrin etäisyydellä asuin-, liike-, teollisuus- ja virkistysalueilta alueella, missä kauko-ohjaaja voi kohtuudella olettaa, että lennätyksestä ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille ihmisille.

Poikkeuksena ovat alle 250 gramman painoiset dronet, joita saa lennättää satunnaisten ihmisten päällä myös takarajan jälkeen. Tässä joukossa on paitsi leluja, myös tunnettujen valmistajien, kuten DJI ja Autel, alle 250 gramman painoisia miehittämättömiä ilma-aluksia.

Lue lisää: Lidl myi rekisteröitymistä edellyttävää tuotetta kertomatta asiakkaille: ”Luokiteltu virheellisesti leluksi”

Syynä muutokseen on Euroopan unionin miehittämättömän ilmailun asetus. Siihen liittyvä siirtymäkausi päättyy 1.1.2023. Vuodenvaihteen jälkeen vain C-luokiteltuja lennokkeja voidaan asettaa markkinoille, mutta sellaisia ei ole vielä saatavissa.

Kaikkien yli 250 grammaa painavia tai kamerallisia droneja käyttävien pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Tavalliset käyttäjät toimivat melkein aina niin sanotussa Avoimessa kategoriassa, joka ei vaadi erillistä toimintalupaa.

Eniten muutos koskee niitä harrastajia, jotka nykyisin toimivat Avoin-kategorian alahaaroissa A1 ja A2. Tämä kattaa laajasti lennokit, joita käytetään viihteellisesti esimerkiksi maisemien ja tapahtumien kuvaamiseen. Kuten nykyäänkin, myös alle 250 gramman lennokki edellyttää rekisteröitymistä, jos siinä on kamera.

Toimintaa valvova Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoittaa kauppoja antamasta virheellistä tietoa. EU-asetus myös edellyttää, että tulevissa C-luokitelluissa lennokeissa on kattava ohjeistus miten laitetta käytetään. C-luokitus asettaa droneille uusia teknisiä vaatimuksia.

Luokissa C1, C2 ja C3 tulee olla paikkatietoisuustoiminto ja etätunnistusjärjestelmä. Paikkatietoisuustoiminto varoittaa ohjaajaa muun muassa, kun mahdollinen ilmatilarajoitusten rikkominen havaitaan. Etätunnistusjärjestelmä lähettää toimijan rekisterinumeroa joko wifi- tai bluetooth-signaalilla. Kumpaakaan näistä toiminnoista ei tarvitse olla takautuvasti nykyisissä droneissa.

Vielä erikseen lennättäjän on otettava selvää mahdollisista lentokieltoalueista ja muista rajoituksista. Esimerkiksi kaupunkien yllä voi olla lennokeilta suljettuja alueita, vaikka lennokki itsessään täyttäisi sellaisen käytön vaatimukset.

Kaiken kaikkiaan sääntöviidakko on tavalliselle käyttäjälle vaikeaselkoinen, ja muuttuvat vaatimukset eivät helpota tilannetta. Lennokin käyttäjän ei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen, että sääntöjä ei valvottaisi. Suomessa on annettu sakkoja kielto- ja rajoitusalueilla lentämisestä.

UA:n (unmanned aircraft) eli dronen eli lennokin käyttäminen 1.1.2023 alkaen:

 • Vain C-luokiteltuja UA:ita voidaan saattaa markkinoille. Sellaisia ei ole vielä myynnissä.

 • Nykyisiä lennokkeja saa yhä käyttää, mutta joissakin tapauksissa aiempaa rajatummin.

 • Suomessa lennokin harrastuskäyttö asettuu myös jatkossa melkein aina johonkin kolmesta Avoin-kategoriasta.

A1-alakategoria:

 • Dronen maksimipaino 900 g.

 • Ilman C-luokitusta olevan UA:n tulee painaa alle 250g, ja suurin vaakanopeus saa olla 19m/s.

 • A1-alakategoriassa voi käyttää C0- ja C1-luokiteltuja UA:ita. Rekisteröitymisvelvoite kuten aiemmin. Alle 250 gramman painoisen UA:n ja C0-luokitellun UA:n ohjaalla ei ole pätevyysvaatimusta, C1-luokitellun UA:n ohjaajan tulee olla suorittanut verkkoteoriakoe ja A1/A3-pätevyys.

 • Alle 250 g painoisella ja C0-luokitellulla UA:lla voi lentää yksittäisten ihmisten yli, C1-luokitellulla ei saa lentää ihmisten yli.

 • A1-alakategoriassa on mahdollista lentää vanhoilla UA:illa ja itse rakennetuilla UA:illa edellä mainittujen paino- ja nopeusrajoitusten puitteissa.

A2-alakategoria:

 • Dronen maksimipaino 4 kg.

 • Toiminta on sallittua vain C2-luokitellulla UA:lla. UA:n käyttäjällä on rekisteröitymisvelvoite, ja ohjaajalla tulee olla suoritettuna verkkoteoriakoe A1/A3, lisäteoriakoe A2 ja omatoiminen käytännön harjoittelu käytettävällä kalustolla A3-alakategorian toimintaympäristössä.

 • UA:ta lennettäessä tulee säilyttää vähintään 30 metrin vaakasuora etäisyys ulkopuolisiin ihmisiin, tai lentokorkeuden mukaan 1:1-mukainen etäisyys, kumpi suurempi. Jos UA on varustettu hidaslentotilalla, max. 3m/s, voidaan lentää 5 metrin vaakasuoralla etäisyydellä ulkopuolisista ihmisistä.

A3-alakategoria:

 • Dronen maksimipaino 25 kg.

 • Voidaan lentää C3-, C4- ja enintään 25 kg painoisilla C-luokittelemattomilla UA:illa. Yli 20 kg painoisilla lennokeilla tulee olla ilmailun vakuutusasetuksen mukainen ilma-aluksen vastuuvakuutus.

 • Rekisteröitymisvelvoite koskee 250 gramman ja painavamman UA:n käyttäjää, tai jos UA on varustettu henkilötietojen tallentamiseen soveltuvalla anturilla kuten kameralla.

 • Ohjaajalla tulee olla suoritettuna verkkoteoriakoe, A1/A3 pätevyys.

 • Lennot tulee suorittaa alueella, jossa kauko-ohjaaja voi kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille henkilöille aiheudu vaaraa UA:n lennätysalueella koko sinä aikana, kun UA:lla harjoitetaan toimintaa.

 • Lisäksi lennot tulee suorittaa turvallisella vaakasuoralla etäisyydellä, joka on vähintään 150 metriä asuin- liike-, teollisuus- ja virkistysalueilta. Sillä ei ole merkitystä, lennetäänkö taajama-alueella tai muualla. Joskin taajama-alueella voi olla haasteellista löytää paikka, missä mainittu turvaetäisyys täyttyy.

 • Tässä alakategoriassa on mahdollista lentää vanhoilla, yli 250 g painoisilla tehdasvalmisteisilla lennokeilla ja itse rakennetuilla lennokeilla mainittujen painorajojen puitteissa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?