Kähmintä kulisseissa, Youtube, meemit... – 15 seikkaa, jotka jokaisen on hyvä tietää uudesta direktiivistä

Tekijänoikeusdirektiiviin liittyi paljon lobbausta ja draamaa. Lopputulos saattaa näkyä verkon käyttäjille vahvasti.

27.3.2019 14:51

EU-parlamentti hyväksyi eilisessä täysistunnossaan kiistellyn tekijänoikeusdirektiivin äänin 348 puolesta ja 274 vastaan. Direktiivi on herättänyt poikkeuksellisen paljon tunteita ja keskustelua.

Direktiiviä on kritisoitu vahvasti valmistelun aikana, ja siihen on tehty myös muutoksia. Ilta-Sanomat Digitoday kokosi 15 keskeistä seikkaa, jotka uudesta direktiivistä olisi hyvä tietää.

1. ”Meemikielto” ja ”giffien kieltäminen” ovat vääriä väittämiä. Nämä on erikseen direktiivissä huomioitu, sillä lainaukset, arvostelut, selostukset, karikatyyrit, parodiat ja pastissit nauttivat suojaa.

2. Direktiivi vaikuttaa eniten suuriin nettiyhtiöihin. EU mainitsee palveluista nimeltä YouTuben, Facebookin ja Google Newsin.

3. Direktiivi suojelee voittoa tuottamattomia palveluita, kuten Wikipediaa ja GitHubia. Myös alle 3 vuoden ikäisillä startup-yrityksillä, joiden liikevaihto ja kävijämäärät jäävät alle tietyn rajan, on kevyemmät velvoitteet kuin muilla yrityksillä.

4. Direktiivi ei edellytä toimenpiteitä tavalliselta verkon käyttäjältä, sillä siihen liittyvät korvausvelvoitteet koskevat ainoastaan verkossa toimivia yhtiöitä. Direktiivin vaikutukset saattavat kuitenkin heijastua verkossa olevaan sisältöön, kun tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia poistetaan tai palvelut lakkaavat tarjoamasta tiettyjä sisältöjä EU:ssa.

5. Puhe artikloista 11 ja 13 on syytä unohtaa. Direktiiviesitystä on muutettu valmistelun aikana, ja ”linkkiverona” tunnettu lehtijulkaisujen suoja verkkokäytössä eli entinen artikla 11 on nyt direktiivin artikla 15. ”Meemikielto” eli sisällön suodattaminen käsitellään puolestaan direktiivin artiklassa 17.

6. Direktiivi ei edellytä nettiyhtiöiltä verkkosisältöjen suodattamista koneistetusti, eli ”sensuurifilttereitä” edellyttävää pakkoa ei ole. Direktiivi ei ota kantaa sisältöjen valvonnan keinoihin, vaan ne jäävät verkkopalveluille itselleen. Jos palvelussa julkaistaan materiaalia laittomasti, sitä vastaan voidaan nostaa kanne.

7. Direktiivissä ei luoda uusia oikeuksia sisällöntuottajille. Direktiivin tarkoitus on mahdollistaa sisältöjen tuottajia ja kustantajia rahastamaan nykyisillä oikeuksillaan.

8. Direktiiviä on moitittu epäselvyydestä. On mahdollista, että sen kansallisissa toteutuksissa ja tulkinnoissa syntyy erilaisia linjauksia. Google myös sanoi lausunnossaan ”työskentelevänsä lainsäätäjien kanssa”, mikä saattaa viitata yrityksiin vaikuttaa asiaan jälkikäteen.

9. Uutisista pätkiä lainaavien julkaisujen asema saattaa muuttua. Esimerkiksi Facebook-jakojen ja Google Newsin kaltaiset toiminnot eivät ole nykyisessä laajuudessaan enää mahdollisia, elleivät julkaisualusta ja sisällön oikeudenomistaja sovi asiasta keskenään. Tämä voi johtaa siihen, että esikatselunäkymät ovat jatkossa hyvin lyhyitä, direktiivin määritelmän mukaan ”muutaman sanan mittaisia” tai sitten nettipalvelu maksaa oikeudenomistajalle tekijänoikeuskorvauksia.

10. Direktiivissä on kysymys muistakin asioista kuin meemeistä ja uutisten jakamisesta. Tutkimusta ja kulttuuriperinnön säilyttämistä käsittelevä artikla 8 muun muassa määrittelee, että tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä saa käyttää ilmaiseksi kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Myös myynnistä poistuneita teoksia saa käyttää, jos yksikään yhteishallinnointiorganisaatio ei voi myöntää teokselle lisenssiä.

11. Direktiivi voi vielä kaatua, sillä se siirtyy kahden viikon kuluessa EU:n jäsenmaiden ministereistä koostuvalle ministerineuvostolle. Jos se hyväksytään, jäsenmaiden on vietävä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 2 vuoden sisällä.

12. Valmisteluun on liittynyt poikkeuksellisen paljon lobbausta ja vaikuttamisyrityksiä. Direktiivistä käyty keskustelu on sisältänyt paljon virheellisiä väittämiä ja tunnetta. Jotkut ovat syyttäneet Googlea ja Facebookia virheellisen tiedon levittämisestä. Samaan aikaan EU on ollut kykenemätön oikomaan vääriä väitteitä.

13. Suomi vastusti nyt hyväksyttyä tekstin muotoilua EU:n ministerineuvostossa yhdessä Ruotsin, Luxemburgin, Puolan, Maltan ja Slovakian kanssa. EU-parlamentin äänestyksessä suomalaismeppien äänet kuitenkin hajosivat.

14. Lopulliseen päätökseen liittyi dramatiikkaa. Frankfurter Allgemeinen mukaan Saksa ja Ranska sopivat kiistanalaisista kohdista keskenään ennen lopullista äänestystä. Taustalla väitetään olleen lehmänkaupat, joissa Saksa asettui Ranskan kannalle saadakseen Ranskalta tukea kaasuputkihankkeelle. Lisäksi direktiiviin haluttiin tehdä vielä viime hetken muutoksia, mutta näitä ei otettu käsittelyyn EU-parlamentissa 5 äänen erolla.

15. On mahdollista, että verkkoyhtiöt ryhtyvät vastatoimiin. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebookissa jaettavien uutisten näkyvyyden vähentäminen tai esikatselunäkymän poistaminen sekä Youtube-videoiden katoaminen laajemmassa mittakaavassa kuin mitä vaadittaisiin tekijänoikeusrikkomusten estämiseksi.

Lähteet: Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla -direktiivi (pdf), EU: Kysymyksiä ja vastauksia uusista tekijänoikeussäännöistä, Euroopan Parlamentin Suomen-toimisto, Heidi Hautalan blogi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ilta-Sanomat

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?