Elisa ja TTVK rohkaistuivat EU:n suodatuspäätöksestä

Julkaistu: , Päivitetty:

Elisa ja sen vastapuoli TTVK lukevat EU-tuomioistuimen päätöksen kumpikin omaksi edukseen.


Teleyhtiö Elisa ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ilahtuivat molemmat EU:n tuomioistuimen torstaisesta päätöksestä.

Tuomioistuin päätti, että belgialaisella oikeudella ei ollut EU-lain mukaan oikeutta pakottaa paikallinen operaattori internet-liikenteen suodatukseen laittoman materiaalin jakelun estämiseksi.

Päätöksellä on vahva kaiku Suomeen, missä TTVK voitti ensimmäisen erän Elisaa vastaan lokakuussa. Osapuolet kiistelevät tiedostonjakopalvelu Pirate Bayn estosta. Käräjäoikeus määräsi Elisan estämään palvelun, mistä Elisa valittaa hovioikeuteen.

– Tässä vaiheessa vaikutuksia meidän tapaukseemme on vielä aikaista ja vaikea arvioida, mutta olemme monelta osin samaa mieltä EU-oikeuden johtopäätösten ja perusteluiden kanssa, Elisan liittymäliiketoimintajohtaja Henri Korpi aloittaa.

Korven mukaan hovioikeus joutuu ottamaan kantaa EU-päätöksen vaikutuksiin ja sovellettavuuteen Elisan tapauksessa.

– Käsittääksemme EU-oikeuden käsittelemässä tapauksessa on paljon samankaltaisuutta meidän tapauksemme kanssa ja nähdäksemme siinä esitetyt perustelut ja johtopäätökset ainakin osittain ovat sovellettavissa myös meidän tapaukseemme, Korpi katsoo.

Toinen
tulkinta


TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen on myöskin luottavainen.

– EU:n tuomioistuimen tuomio selkiyttää myös Suomen tilannetta ja vahvistaa Helsingin käräjäoikeuden Elisan osalta tekemää päätöstä, Kotilainen arvioi.

Kotilaisen mukaan Belgian tapauksessa mietittiin, voidaanko paikalliselle nettioperaattorille asettaa velvollisuus ottaa käyttöön filtteröintisysteemi, jolla estettäisiin kaikki operaattorin verkossa tapahtuva laiton lataaminen. Tuomioistuimen mukaan tämä ei ollut mahdollista.

Tuomiossa nimenomaisesti vahvistetaan,  että voimassa olevien EU:n direktiivien ja kansallisten lainsäädännön perusteella kieltotuomioita voidaan asettaa myös internet-operaattoreille, Kotilainen iloitsee. Hänen mukaansa tuomiossa myös vahvistetaan, että tämäntyyppisiä määräyksiä voidaan antaa jo käynnissä olevien sekä vastaisuudessa tapahtuvien loukkausten estämiseksi.

– Elisan tapauksessa on kyse yksittäiseen, räikeän laittomaan Pirate Bay -palveluun kohdistettavista estotoimista, ei yleisestä monitorointivelvollisuudesta, Antti Kotilainen alleviivaa.

Kotilainen huomauttaa, että Euroopan unionin tuomio ei vaikuta Elisalle käräjäoikeuden toimesta asetettuun velvoitteeseen estää asiakkaidensa pääsy Pirate Bay -palveluun. 

Kommentit

    Näytä lisää