Opetusministeriö ja Opetushallitus myönsivät - Digitoday - Ilta-Sanomat

Akateemisten opiskelutaitojen verkkokurssille laatupalkinto

Julkaistu: 7.4.2006 15:57

Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssi sai opetusministeriön ja Opetushallituksen myöntämän verkko-opetuksen kehittämisen laatupalkinnon ITK-päivillä Hämeenlinnassa. Hankkeen koordinaattorina toimii Oulun yliopisto ja muina hankeosapuolina ovat Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Suomen virtuaaliyliopiston mukaan palkitun verkkokurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma roolinsa tiedeyhteisön jäsenenä, perehdyttää opiskelija yliopistoon ja omaan tieteenalaansa sekä tukea ja ohjata opiskelijaa kehittämään omia oppimisen taitoja.

Yhtenä kurssin tavoitteena on myös perehdyttää opiskelija verkko-opiskeluun, jota käytetään yhä enemmän korkeakoulukurssien yhteydessä.

Tänä vuonna laatupalkinnot jaettiin yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen sarjoissa. Laatupalkinnot saivat lisäksi Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu

Viidentuhannen euron suuruiset palkinnot jakoi opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen. Palkinnot jaettiin nyt viidennen kerran.