Tietokoneiden yleistyminen kodeissa hidastunut

Tietokoneiden ja internet-yhteyden yleistyminen kotitalouksissa on hidastunut. Keväällä 2003 kotitalouksista noin 57 prosentilla oli Tilastokeskuksen mukaan käytössään tietokone ja noin 45 prosentilla internet-yhteys.

19.12.2003 9:16

Vuoden 2001 keväällä tietokone oli noin 51 prosentilla kotitalouksista ja Internet-yhteys 34 prosentilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tiedolla tietoyhteiskuntaan IV -julkaisusta.

Keväällä 2003 tehdyn kyselyn mukaan kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä peräti 97 prosenttia käytti tietokoneita ja 94 prosentilla oli käytössään internet.

Vuonna 2002 jo 65 prosentilla työvoimaan kuuluvista, noin 1,6 miljoonalla henkilöllä, oli mahdollisuus käyttää tietokonetta työssään ja yli puolet eli lähes 1,4 miljoonaa henkilöä pääsi työpaikaltaan internetiin.

Tilastotietojen valossa näyttää siltä, että työpaikoilla tietokoneen käyttäjien määrä on saavuttamassa huippunsa, mutta internetin ja sähköpostin käyttäjien määrä kasvanee edelleen.

Yleistä isoissa työpaikoissa

Tietokone ja nternet ovat sitä yleisempiä, mitä suuremmasta työpaikasta on kyse. Pienissä alle viiden henkilön organisaatioissa työskentelevistä noin 40 prosentilla oli vuonna 2002 mahdollisuus internetin käyttöön työpaikaltaan, mutta yli 200 henkilön organisaatioissa työskentelevistä yli 70 prosenttia saattoi käyttää internetiä.

Vuodesta 1996 internetin käyttömahdollisuus on kasvanut huomattavan paljon naisilla. Internetiin työpaikaltaan pääsevien naisten määrä yhdeksänkertaistui vuodesta 1996 vuoteen 2002.

Pääsy työpaikan tietokoneelta Internetiin työpaikan koon mukaan vuonna 2002, prosenttia työntekijöistä.

Käyttömahdollisuudet hyvät

Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet ovat Suomessa verrattain hyvät. Internetin käyttäjien määrä onkin ollut tasaisessa kasvussa.

Keväällä 2003 tehtyjen haastattelujen mukaan noin 66 prosenttia 15-74-vuotiaista, yli 2,6 miljoonaa henkilöä, oli käyttänyt internetiä haastatteluja edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Käyttäjämäärä ei ollut kuitenkaan kasvanut paljoa edellisvuodesta, ainoastaan noin neljä prosenttiyksikköä.

Vaikka tieto- ja viestintätekniikan käyttö on varsin yleistä, tekniikan tarjoamien palveluiden käyttö on kuitenkin Suomessa vielä vähäistä.

Keväällä 2003 tehtyjen selvitysten mukaan kuluttajien verkkokaupan volyymin kasvu on ainakin toistaiseksi pysähtynyt. Suomalaisten yritysten internet-myynnin arvo kasvoi selvästi vuonna 2002 vuodesta 2001, mutta kasvu syntyi pääosin yritysten välisestä kaupasta.

Kuluttajakaupan arvo oli vain noin 10 prosenttia koko internet-myynnin arvosta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tehostunee sisältöjen kehittyessä ja tietoturvaratkaisujen edistyessä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?