Tietoalojen liiton indikaattori - Digitoday - Ilta-Sanomat

It-palvelujen odotukset kohentuneet selvästi

Julkaistu: 10.10.2003 8:06

Tietojenkäsittelypalveluiden odotukset ovat selvästi kohentuneet alkuvuoden ja kesän jälkeen. Tämä näkyy muun muassa luottamusindikaattorin pikku hiljaa parantuneina arvoina, todetaan Tietoalojen liiton luottamusindikaattorissa.

Syyskuussa luottamusindikaattori on aavistuksen notkahtanut huonompaan suuntaan. Tämä ei kuitenkaan ole vielä tulkittavissa käänteenä huonommiinuksen puolelle, sillä odotukset muiden tekijöiden kehityksestä ovat jatkuneet positiivisina.

Luottamusindikaattorissa selvitetään, että kesän jälkeen tietojenkäsittelypalveluiden suhdannenäkymät ovat olleet positiiviset. Suhdanteiden heikkenemistä odottavien yritysten osuus on samaan aikaan voimakkaasti vähentynyt.

Syyskuussa käytännöllisesti katsoen yksikään yritys ei enää odota suhdanteiden heikkenemistä. Suhdanteiden ennallaan odottavia yrityksiä on 60 prosenttia. Suhdannenäkymien paranemisesta kielii erityisesti se, että 40 prosenttia yrityksistä odottaa niiden paranevan. Kesäkuussa vastaava osuus oli 13 prosenttia, todetaan indikaattorissa.

Sama positiivinen vire on nähtävissä myös myynti- ja tilausodotuksissa. Myynnin heikkenemistä ennakoivien yritysten osuus on lähes nolla.

Syyskuussa myynnin ennallaan odottavien ja sen paranemista odottavien yritysten osuudet jakautuvat lähes tasan. Kohentumista odottaa 47 prosenttia yrityksistä ja myynnin ennallaan odottavien yritysten osuus on 53 prosenttia.

Yksi keskeinen tekijä valoisien näkymien taustalla on myynnin piristyminen viime kuukausina. Tilausodotusten osalta tilanne on pitkälti identtinen myyntiodotusten kanssa.

Henkilöstömäärä vakiintumassa

Henkilökunnan määrässä tilanne on vielä odottava. Verrattuna kahteen edelliseen heinä- ja elokuuhun odottaa hiukan suurempi osa yrityksistä henkilökunnan vähenevän.

Keskeistä henkilökunnan määrän odotusten kannalta on kuitenkin se, että syyskuussa pääosa (noin 80 %) yrityksistä odottaa henkilökunnan määrän säilyvän ennallaan.

Yhdessä tietojenkäsittelypalveluiden yleisesti valoisien näkymien kanssa tämä voidaan idikaattorin mukaan tulkita tarkoittavan, että henkilökunnan määrä on vakiintumassa eikä enää olisi odotettavissa suuria vähennyksiä.

Myyntihintojen heikot odotukset eivät tosin anna kovin paljon liikkumavaraa uuden työvoiman palkkaamiseen.