Digitoday

Eduskuntapuolueet joutuivat tietotekniikkatenttiin

Julkaistu:

ITviikko pyysi eduskuntapuolueilta vastauksia kuuteen tietotekniikkaa ja tietoyhteiskuntaa koskevaan kysymykseen. Kovin samankaltaisiksi moitituista puolueista löytyi eroja ainakin it-asioissa.
ITviikko pyysi eduskuntapuolueilta vastauksia kuuteen tietotekniikkaa ja tietoyhteiskuntaa koskevaan kysymykseen. Kovin samankaltaisiksi moitituista puolueista löytyi eroja ainakin it-asioissa.

Kysymykset

1. Onko laajakaistaisten Internet-yhteyksien saatavuus eri puolilla maata riittävä? Jos ei, mitä niin mitä konkreettisia toimenpiteitä asian suhteen pitäisi tehdä?

2. Pitäisikö uusien viestintävälineiden kuten matkapuhelimen ja Internetin käyttökulut huomioida toimeentulotuessa?
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

3. Ministeri Kimmo Sasin johtama tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta suositteli joulukuussa pääministerin johtaman tietoyhteiskuntaneuvoston perustamista. Pitäisikö valtionhallinnossa olla tällainen tietoyhteiskuntakehitystä koordinoiva elin?

4. Saksan hallitus on, muutamien muiden maiden tapaan, asettunut tukemaan niin sanottua avointa ohjelmakehitystä. Tässä toimintamallissa tietokoneohjelmia kehittävät yhtiöt julkistavat ohjelman alkuperäiskoodin. Aiemmin kaupallisin perustein toimineet ohjelmatalot eivät ole yleensä näin tehneet. Avoimen koodin ohjelmien suosimista on perusteltu mm. kustannus- ja turvallisuussyillä. Pitäisikö valtiovallan Suomessa ottaa kantaa asiaan?

5. Pitäisikö valtion subventoida kotitalouksien tietokone- ja/tai digisovitinhankintoja esimerkiksi verovähennyksin?

6. Nykyinen hallitus on valmistellut muun muassa tekijänoikeuslainsäädännön uudistusta. Esityksen kriitikoiden mukaan lain valmistelussa tekijänoikeuksien haltijat ovat saaneet äänensä kuuluviin muita paremmin. Pitäisikö esitystä muuttaa ja jos, niin miten?

Vastaukset

Keskusta, kansanedustaja Kyösti Karjula

1. Laajakaistayhteyksien saatavuus pienissä taajamissa ja haja-asutusalueilla ei ole riittävä. Nopeiden ja kustannuksiltaan edullisten yhteyksien luomiseksi tarvitaan alueellisesti räätölöidyt ohjelmat, jotka toteutaan valtion, kuntien ja yritysten yhteistyönä.

2. Periaatteessa ei, mutta digitaalisen kuilun ehkäisemiseksi asia vaatii syvempää harkintaa tulevina vuosina.

3. Nykyistä tietoyhteiskunta-asian neuvottelukuntaa vahvemman elimen perustaminen on perusteltua. Esitys ei ole kuitenkaan riittävä. Tietoyhteiskunta-asioiden kokonaisvastuu on samalla tarpeen osoittaa yhdelle ministerille, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministerille. Mikäli pääministerin kanslian yhteyteen tulee tietoyhteiskuntaministeri, tietoyhteiskunta-asiat voidaan sijoittaa myös pääministerin kanslian yhteyteen.

4. Kyllä. Kysymyksessä mainittujen etujen lisäksi avoimen lähdekoodit mahdollistavat myös oman ohjelmisto-osaamisen kehittämisen. Avoimen lähdekoodin ohjelmiston voidaan nähdä edistävän jopa tasa-arvoista tietoyhteiskuntaa.

5. Kyllä. Verotuksen avulla tulee kannustaa kansalaisia välinehankintoja. Kannustimien sisältöjä määritettäessä tulee arvioida tuen suuntautuminen mahdollisimman tehokkaasti digitaalisen kuilun ehkäisyyn.

6. Kyseinen laki tarvitsee monipuolisempaa arviointia kuin toteutuneessa esityksessä on tapahtunut.

Kokoomus, puoluesihteeri Heikki A. Ollila

1. Kokoomuksen mielestä valtion ei tule tukea rahallisesti teleyrityksiä laajakaistaverkkojen rakentamisessa.

Valtion tehtävänä on luoda kilpailua suosiva toimintaympäristö palvelujen tarjoajille sekä edistää laajakaistaa tukemalla sen käyttöönottoa esimerkiksi kouluissa ja kirjastoissa. Lisäksi julkisen hallinnon tulee tukea laajakaistapalvelujen käyttöönottoa tarjoamalla omia palveluitaan entistä enemmän Internetin välityksellä. On tärkeätä, että kuluttajat itse valitsevat markkinoilta sopivimmat laajakaistapalvelut eikä valintaa tee julkinen valta.

2. Ei.

3. Kyllä, poikkihallinnollisuus on tarpeen. Lisäksi valtioneuvostosta tulee nimetä tietoyhteiskunta-asioista vastaava ministeri.

4. Avoin koodi edistää kilpailua ja riippumattomuutta harvoista tuottajista. Valtiovallan tulee osaltaan kehittää tietojärjestelmäympäristöjä yhteensopiviksi niin, että avoimen koodin rinnakkaiskäyttö tulee käytännössä mahdolliseksi.

5. Ei. Verotuksella ei tule subventoida mitään tiettyä teknologiaa, vaan markkinat ratkaisevat mikä on toimivin ratkaisu.

6. Hallituksen esitys on pitkään neuvoteltu poliittinen kompromissi, jota tämä eduskunta ei kuitenkaan ehdi käsitellä. Direktiivien implementoinnit tulisi saada voimaan nopeasti. Seuraava hallitus voi arvioida tilannetta uudestaan muun muassa sopimuslisenssien ja kasettimaksun osalta.

Liberaalit, varapuheenjohtaja Simo S. Hämäläinen

1. Kyllä, saatavuus on riittävä.

2. Ei pitäisi.

Liberaalien ajattelu toimentulotuesta perustuu perusturvamalliin, jonka tulee olla yksinkertainen, kohdella kaikkia tasapuolisesti ja kannustaa omatoimisuuteen, mutta tarjota kuitenkin riittävä taloudellinen tuki heikommassa asemassa olevalle.

Perustulomalli ei velvoita eikä holhoa saajaansa. Mallissa on myös keskeistä valinnanvapaus, jonka myötä tuen saaja itse päättää mihin tahtoo perustulonsa käyttää.

3. Ei pitäisi, ja lisäksi valtion tietoyhteiskunta-asian neuvottelukunta tulisi lakkauttaa.

Yhteiskunta on spontaani prosessi, joka perustuu yksittäisten ihmisten toimintaan, eikä valtiovallan keskusjohtoiseen ohjaukseen. Jotta verotusta voitaisiin keventää ja kansalaisille saataisiin lisää valinnanvapautta ja päätösvaltaa käyttämiinsä palveluihin, on julkisen sektorin toimintaa karsittava "juustohöyläämisen" ja uusien "hyvinvointipalveluiden" keksimisen sijaan.

4. Ei pitäisi ottaa kantaa. Avoimen lähdekoodin ajatus on syntynyt, kehittynyt ja pärjännyt ilman valtion väliintuloakin, eikä siten mitään lisäsäätelyä tarvita. Valtion tulee hankinnoissaan valita paras ja kustannustehokas vaihtoehto.

5. Ei pitäisi subventoida, sillä ei valtion pidä tukea uusien tietokoneiden näytönohjaimien tai MP3-soittimien hankintaakaan.

6. Kyllä pitäisi.

Perustuslain 12 § takaama sananvapaus sisältää oikeuden vastaanottaa tietoja kenenkään sitä ennalta estämättä. Tästä tulisi ehdottomasti pitää kiinni.

Nykyistä esitystä tulisi entisestään selkeyttää. Lainsäätäjien tulisi myös selvittää tarkemmin miten laki vaikuttaisi muun muassa Internetin hakukoneisiin. Lisäksi ainakin teknisiä suojauksia koskeviin kohtiin tarvittaisiin edelleen muutoksia ja tarkennuksia.

Perussuomalaiset, puheenjohtaja Timo Soini

1. Ei ole. Valtiovallan pitää tukea laajakaistaverkon rakentamista, niin että se saadaan kunnolla kaikkien ulottuville.

2. Ei tule onnistumaan. Hyviä tarpeita on paljon, joita kaikkia ei voi yhteisestä pussista maksaa.

3. Suomessa on byrokratiaa ja komiteoita aivan tarpeeksi. Joku jo olemassa oleva taho voi hoitaa tätä asiaa oman toimensa ohella.

4. Ensin on syytä seurata kansainvälistä kehitystä ja sitten tehdä omat johtopäätökset.

5. Asiaa voisi jotenkin yrittää niveltää esimerkiksi työhuonevähennyksen yhteyteen.

6. Tekijänoikeudet on turvattava järkevällä tavalla. Liiallisuuksiin ei pidä mennä, esimerkiksi musiikin kuuntelusta laskuttaminen takseissa meni liian pitkälle. Puheet virsien ja lasten laulattamisen saattamisesta maksulliseksi on järjetöntä.

RKP, puoluesihteeri Berth Sundström, tiedotussihteeri Marcus Hägström ja vt. suunnittelusihteeri Christian Sjöstrand

1. Saatavuus ei ole vielä riittävää. Valtion tulee mahdollisuuksien mukaan tukea laajakaistaisten yhteyksien rakenatmista.

2. Ei pitäisi.

3. Koska tietoyhtesikunnan edistäminen on, m.m. kilpailukyvyn kannalta, eritään tärkeä Suomessa, niin pitäisi kyllä löytää joku koordinoiva taho. Tietoyhteiskuntaneuvosto on yksi vaihtoehto.

4. Suomen pitäisi seurata Saksan linjaa. Avoin koodi tulee edistää juuri mainittujen kustannus- ja turvallisuussyiden takia. Sillä tavalla voi myös edistää suomalaista yrittäjäisyyttä. Suomen ei kuitenkaan pitää vaan seurata Saksaa vaan myös olla mukana johtamassa kehitystä ja lainsäädäntöä. Suomi voisi jopa toimia esikuvana nyt kun kaksi maaliman johtavista open-source-henkilöistä ovat suomalaisa.

5. Digisovittimet voisi subventoida esim. verovähennyksin koska kysessä on public servicen saatavuus. Tietokonehankintoja ei pitää subventoida.

6. Sivistysvaliokunta on päättänyt antaa esitystä raueta.

SDP, ympäristöministeri Jouni Backmann

1. Nopeita yhteyksiä ei ole tarjolla riittävän edullisesti erityisesti syrjäseuduilla. Nopeiden ja edullisten tietoliikenneyhteyksien saatavuus on turvattava koko maassa. Tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan asettama tavoite saada kaikkien kansalaisten käytössä olevat kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet koko maahan vuoden 2005 loppuun mennessä on sopiva tavoite.

2. Kohtuumäärissä kyllä. Lähtökohtaisesti mahdollisuus tietoyhteiskuntakehitykseen osallistumiseen ja siitä hyötymiseen tulee taata kaikille. Toimeentulotukeen tulee luonnollisesti kuulua ainoastaan kaikkein välttämättömimpien viestintävälineiden käytöstä aiheutuvat kulut.

3. Erillisen tietoyhteikuntaneuvoston perustaminen voisi olla toimiva ratkaisu koordinaatioelimeksi. Myös keskushallintohankkeessa esillä ollut ohjelma-johtamisen malli voisi hyvin sopia olla mahdollinen. Keskeistä on koordinoinnin vahvistaminen, valittiinpa vaihtoehtoisista malleista mikä tahansa.

4. Valtionvarainministeriö käynnisti syyskuussa 2001 projektin, jossa selvitetään, miten avoimen lähdekoodin järjestelmiä voitaisiin hyödyntää valtionhallinnossa. Avoimen koodin laajamittainen käyttö edellyttää kuitenkin avoimien ja standardoitujen tiedostomuotojen käyttöön siirtymistä yhteiskunnassa laajemminkin.

Avoimen lähdekoodin ohjelmia on jo nyt valtionhallinnon käytössä. Esimerkiksi tulostus- ja tiedostopalvelimissa Linuxin osuus on 10 % kaikista palvelimista. Vastaavasti sovelluspalvelimista 13 % toimii Linux-käyttöjärjestelmällä.

Suomen julkisen hallinnon avoimuusperiaatteeseen avoimen lähdekoodin järjestelmät sopivat hyvin. Jos ajatellaan sähköistä viranomaisasiointia tai sähköistä äänestämismahdollisuutta, niin avoin, kaikkien halukkaiden tarkistettavissa oleva koodi, olisi periaatteessa omiaan lisäämään tällaista järjestelmää kohtaan tunnettua luotettavuutta.

5. Vero- ja finanssipoliittisesti verovähennysoikeus kohdistuu helposti epätarkoituksenmukaisesti. Muiden maiden kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että yleisiä verotukia hyödyntävät lähinnä sellaiset henkilöt, jotka joka tapauksessa olisivat päätyneet hankkimaan laitteen verotuesta riippumatta. Tällöin verotuen vaikuttavuus tietoyhteiskuntakehityksen kannalta jää vaatimattomaksi.

6. Kyseessä on hallituksen yksimielinen esitys, jonka käsittely eduskunnassa sen kiireiden johdosta jäänee kesken. Nyt laadittu hallituksen esitys muodostaa hyvän pohjan, jonka pohjalta uusi hallitus voinee antaa vaalien jälkeen eduskunnalle asiasta uuden esityksen.

Vasemmistoliitto, poliittinen sihteeri Pekka Ristelä

1. Tehokkaiden tiedonsiirtoyhteyksien saatavuus koko maassa on erittäin tärkeää sekä kansalaisten tasa-arvoisuuden että alueiden työllisyyden kannalta. Suuressa osassa maata laajakaistaisten yhteyksien saatavuus on jo hyvä, mutta syrjäisemmillä seuduilla on ongelmia. Näille seuduille nopeat tietoliikenneyhteydet tulisi turvata valtiovallan, kuntien ja yritysmaailman yhteistyöllä.

2. Internetin käyttömahdollisuus ei enää tänä päivänä ole yleellisyyttä, vaan keskeinen aktiivisen kansalaisuuden edellytys. Matkapuhelin puolestaan on monien ainut puhelin, ja ilman puhelinta ei nyky-yhteiskunnassa tule toimeen. Siksi molempien kohtuulliset käyttökulut on otettava huomioon myös toimeentulotukea myönnettäessä.

3. Ei kommenttia.

4. Ei kommenttia.

5. Ei pitäisi. Vasemmistoliiton keskeisin tavoite seuraavalla vaalikaudella on hyvinvointiyhteiskunnan vahvistaminen ja sen rahoituspohjan turvaaminen. Tämän vuoksi valtion veropohjaa ei ole varaa kaventaa uusilla verovähennyksillä.

6. Emme ole vaatineet esitykseen muutoksia.

Vihreä liitto, puoluesihteeri Ari Heikkinen

1. Ei ole. Taajamien ulkopuolella on edelleen laajoja alueita, joiden asukkaille teleyhtiöt eivät tarjoa laajakaistayhteyksiä. Kun verkkopalveluiden merkitys kasvaa, tämä uhkaa syventää epätasa-arvoa maan eri osien välillä.

Alan yrityksillä on ollut hyvin vaihteleva linja sen suhteen, minne laajakaistayhteys tuodaan. Yksinkertaisin toimenpide olisikin selkeiden normien luominen laajakaistapalveluita tarjoaville yrityksille. Esimerkiksi teleyhtiöt voitaisiin velvoittaa asentamaan laajakaistavalmius kaikkiin sellaisiin keskuksiin, joiden alueella on tietty määrä puhelinliittymiä. Varsinaisten yhteyksien lisäksi tarvitaan myös etähuollon ja varmennuksen kaltaisia tukipalveluita.

2. Lankapuhelin, televisio ja sanomalehti jo huomioidaan. Ei voi olla viestintävälineen teknologisesta toteutuksesta kiinni, miten sitä kohdellaan toimeentulotuesta päätettäessä. Monella suomalaisella internet-yhteys on jo korvannut television ja matkapuhelin lanka-puhelimen. Tulisiko heidän luopua niistä, jos elämäntilanne menee toimeentulotuen puolelle? Internet-yhteys voi olla kohtalaisen pian puhelimeen rinnastettava perushyödyke, jonka kustantaminen yhteiskunnan toimesta toimeentulotuella eläville voi tulla kysymykseen varsinkin elektronisen asioinnin ja työnhaun yleistyessä.

3. Ehdottomasti. Suomesta puuttuu edelleen joukko uuden tieto- ja tietoliikenneteknologian edellyttämiä lakeja. Myös viimeisimmät esitykset kuten sananvapauslaki ovat osoittautuneet vanhentuneiksi jo syntyessään, koska niissä ei ole osattu ottaa uuden teknologian haasteita huomioon. Me olemme edelleen pikemminkin alan yritysten eettisten ohjeiden kuin lakien varassa! Neuvosto toisi pitkäjänteisyyttä ja ryhtiä Suomen tietoyhteiskuntapolitiikkaan. Tietoyhteiskuntakehityksessä tulisi päästä eroon irrallisista, eri suuntiin tempoilevista projekteista, joiden tulokset kuihtuvat rahoituksen päättyessä ja loppuraportin pölyttyessä seuraavan projektin rahoituksesta kamppailevien viranhaltijoiden pöydillä.

4. Kyllä, periaatteellisista ja käytännön syistä Suomen tulisi tukea Saksan kantaa. On erittäin vaarallinen tilanne, että tieto- ja tietoliikenneteknologiaa hallitsee kautta maailman yksi ja sama yhtiö, joka ei ole suostunut julkaisemaan tuotteidensa lähdekoodia. Esimerkiksi pelastustoimen viranomaisten tulisi kyetä tarkistamaan käyttämiensä tietojärjestelmien toimintavarmuus, mutta nykytilanteessa he eivät pysty sitä tekemään.

5. Ei. Valtion subventoimat myyjäiset sotkisivat markkinat pahan kerran. Voidaan kuitenkin harkita laitehankintojen korvaamista sosiaalituen kautta silloin, kun oma talous ei siihen yksinkertaisesti taivu.

Suurempi haaste onkin niiden suomalaisten motivointi tietoyhteiskuntaan, joita koko asia ei kiinnosta. Myös digisovitinten suhteen kannattaa panna jäitä hattuun. Niiden saatavuus ja hinnat alkavat olla sillä tasolla, jolla niiden olisi pitänyt olla jo lähetysten alkaessa. Nyt kaikki on kiinni siitä, mitä lisäarvoa digisovittimella saa. Jos jotain halutaan subventoida, subventoitakoon digikanavien ohjelmatarjonnan laatua. Pelkää analogisia kanavia parempi kuvan laatu ei riitä digisovittimen hankinnan kannustimeksi suurimmalle osalle katsojista.

6. Tekijänoikeuslainsäädännön pitää olla onnistunut balanssi eri toimijoiden välillä. Vihreät ovat perinteisesti korostaneet toisaalta taiteilijoiden tekijänoikeutta mutta toisaalta sen rinnalla korostaneet voimakkaasti esimerkiksi kirjastojen, opetuksen, kansalaisten aitoa mahdollisuutta hyödyntää yhteistä henkistä pääomaa. Yritysmaailman toimintamahdollisuuksiin puolestaan vaikuttaa lakien tuoma oikeusvarmuus.

Olemassa oleva jännite tekijänoikeuden haltijan ja kuluttajan välillä on todellinen. Vihreiden näkemyksen mukaan taustalla on se, että tekijänoikeuksien haltijoina on yhä harvemmin teoksen varsinaiset tekijät. Tästä syystä esimerkiksi kustannusala ajaa edelleen voimakkaasti ns. työnantaja tekijänoikeus olettamaa, jonka mukaan työaikana tehdyt teokset olisivat suoraan työnantajan omaisuutta. Vihreät ovat esittäneet tämän ristiriidan vähentämiseksi, että Suomessakin otettaisiin käyttöön Saksan mallin mukainen laki, jossa tekijänoikeutensa luovuttaneella tekijällä olisi oikeus jälkikäteen oikeudesta hakea tehdyn sopimuksen kohtuullistamista.

Tekijänoikeuslainsäädäntö on yksi EU:n ja Suomen lobatuimmista, muodostavathan tekijänoikeudet 4 prosenttia kansantuotteesta. Vihreät yrittävät saada oikeudenmukaisen ratkaisun tilanteeseen, jossa eri intressiryhmät haluavat saada toisten työn käyttöön helposti ja halvalla.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Raskasta joulua -konsertti osoittautui raskaaksi pettymykseksi Oulussa – kuulijat raivoissaan: ”Nyt on rahastuksen makua!”

  2. 2

   7 ”noloa” seksimokaa, joita häpeät ihan turhaan

  3. 3

   Jari Sillanpää laihtui useita kiloja – havahtui muuttuneeseen ulkonäköönsä karulla tavalla

  4. 4

   10 asiaa, jotka tapahtuvat, kun lakkaat syömästä leipää

  5. 5

   Kenen Suomi-julkkiksen kanssa olet samanpituinen? Tarkista yli 150 nimen listasta

  6. 6

   Uusi toivo heräsi sukellusveneen löytämisestä, etsijät havaitsivat ääniä meressä – CNN: Kuin runkoa taottaisiin työkaluilla

  7. 7

   Pesäpallon Suomen mestari Alexander Saloranta korjaa sukupuolensa: ”Nyt saan olla oma itseni”

  8. 8

   Pikkulapsen väitetään tuhonneen 1 100 € meikit – kuvan sekamelskasta julkaissut nainen joutui yllättävän raivon kohteeksi

  9. 9

   Mies yritti hävittää vanhan hätäraketin älyttömällä tavalla – paikalle pelastusjoukot ja helikopteri: ”Aiheutui sitten tällainen etsintä”

  10. 10

   Toimittajan kysymys oli liikaa – Ruotsin jalkapalloilijoiden puolisot raivostuivat: ”Hävetkää!”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suomen halvimman uuden auton saa vuoden alusta 8 499 eurolla – katso, kuinka lukuisten autojen hinnat laskevat

  2. 2

   Pikkulapsen väitetään tuhonneen 1 100 € meikit – kuvan sekamelskasta julkaissut nainen joutui yllättävän raivon kohteeksi

  3. 3

   10 asiaa, jotka tapahtuvat, kun lakkaat syömästä leipää

  4. 4

   Kenen Suomi-julkkiksen kanssa olet samanpituinen? Tarkista yli 150 nimen listasta

  5. 5

   Susan Atkins oli vain 21-vuotias osallistuessaan maailmaa järkyttäneisiin murhiin – näin Charles Mansonin ”Perheen” jäsenille kävi

  6. 6

   Raskasta joulua -konsertti osoittautui raskaaksi pettymykseksi Oulussa – kuulijat raivoissaan: ”Nyt on rahastuksen makua!”

  7. 7

   90-metrinen risteilyalus katosi vuonna 2013 – ratkaiseeko Kaliforniaan ajautunut ruosteinen hylky aavelaivan arvoituksen?

  8. 8

   Rouvan alaston yövieras tuli isäntää vastaan kotipihalla – se letkautus naulautui taksikuskin mieleen pysyvästi

  9. 9

   188-senttinen sairaanhoitajaopiskelija ei kelvannut muotialalle – sai tylyä palautetta vartalostaan: työskentelee nyt alusvaatemallina

  10. 10

   Maapallon pyöriminen hidastuu – tutkijat arvioivat, että vuonna 2018 tapahtuu rajuja maanjäristyksiä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Rouvan alaston yövieras tuli isäntää vastaan kotipihalla – se letkautus naulautui taksikuskin mieleen pysyvästi

  2. 2

   Yleisö häkeltyi: Sihteeri Katja kertoi seksielämästään tv-ruudussa – paukautti totuuden Napakympissä

  3. 3

   Kahden viikon päästä ei enää selviä sakoilla – huolimatonta autoilijaa uhkaa vähintään tonnin lisävero

  4. 4

   Frederik palasi matkoilta kotiin ja purskahti itkuun – avovaimo oli pakannut tavaransa ja lähtenyt

  5. 5

   Mitä sinä näet kuvassa? 1800-luvulla maalattu teos häkellyttää – naisen kädessä on tutunnäköinen esine

  6. 6

   Juho muutti Puolaan töihin palvelemaan suomalaisia – ”Muistan yllättyneeni katsoessani ensimmäistä palkkakuittia”

  7. 7

   6 asiaa, jotka tapahtuvat, kun lakkaat juomasta maitoa

  8. 8

   Lentokone lähti rajuun nousuun kesken laskeutumisen Helsinki-Vantaalle – matkustajat hämmästyivät

  9. 9

   Nuoren naisen pyörätuoli horjahti bussin ovella kohtalokkain seurauksin – kuskin reaktio tyrmistytti

  10. 10

   Turkkilaisnaisen, 71, uskomattoman nuorekas ulkonäkö lyö ällikällä – kauneuden salaisuus kebab

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Raskasta joulua -konsertti osoittautui raskaaksi pettymykseksi Oulussa – kuulijat raivoissaan: ”Nyt on rahastuksen makua!”

  2. 2

   7 ”noloa” seksimokaa, joita häpeät ihan turhaan

  3. 3

   Jari Sillanpää laihtui useita kiloja – havahtui muuttuneeseen ulkonäköönsä karulla tavalla

  4. 4

   10 asiaa, jotka tapahtuvat, kun lakkaat syömästä leipää

  5. 5

   Kenen Suomi-julkkiksen kanssa olet samanpituinen? Tarkista yli 150 nimen listasta

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Suomen halvimman uuden auton saa vuoden alusta 8 499 eurolla – katso, kuinka lukuisten autojen hinnat laskevat

  2. 2

   Pikkulapsen väitetään tuhonneen 1 100 € meikit – kuvan sekamelskasta julkaissut nainen joutui yllättävän raivon kohteeksi

  3. 3

   10 asiaa, jotka tapahtuvat, kun lakkaat syömästä leipää

  4. 4

   Kenen Suomi-julkkiksen kanssa olet samanpituinen? Tarkista yli 150 nimen listasta

  5. 5

   Susan Atkins oli vain 21-vuotias osallistuessaan maailmaa järkyttäneisiin murhiin – näin Charles Mansonin ”Perheen” jäsenille kävi

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Rouvan alaston yövieras tuli isäntää vastaan kotipihalla – se letkautus naulautui taksikuskin mieleen pysyvästi

  2. 2

   Yleisö häkeltyi: Sihteeri Katja kertoi seksielämästään tv-ruudussa – paukautti totuuden Napakympissä

  3. 3

   Kahden viikon päästä ei enää selviä sakoilla – huolimatonta autoilijaa uhkaa vähintään tonnin lisävero

  4. 4

   Frederik palasi matkoilta kotiin ja purskahti itkuun – avovaimo oli pakannut tavaransa ja lähtenyt

  5. 5

   Mitä sinä näet kuvassa? 1800-luvulla maalattu teos häkellyttää – naisen kädessä on tutunnäköinen esine

  6. Näytä lisää