Digitoday

Joka kolmas panostamassa verkkomainontaan

Julkaistu:

Lähes joka kolmas Suomen top 300 -merkkimainostajayritys aikoo Suomen Gallup Groupin tuoreen tutkimuksen mukaan kasvattaa panostustaan verkkomediamainontaan alkaneen vuoden aikana.
Enemmistö, 62 prosenttia, arvioi Internet-mainonnan budjettinsa säilyvän viime vuoden tasolla, ja vain kuusi prosenttia aikoo vähentää mainontaa verkon välityksellä.

Suurten merkkimainostajien panostus internetiin mainosvälineenä on ollut tähän asti varsin marginaalista, mainostajayritykset ovat käyttäneet tyypillisesti vain yhden prosentin mediamainonnan budjetistaan internet-mainontaan.

Internetiä käytetään kuitenkin yhä useammin osana kampanjan niin sanottua mediamixiä, ja mediatoimistojen rooli tiedonlähteenä eri verkkomedioista ja niiden tavoittamasta yleisöstä on avainasemassa. Mainostajat vaativat verkkomedian yleisöstä selkeitä profiilitietoja, ja toivovat esimerkkejä onnistuneista kampanjoista sekä selkeää tutkimustietoa Internetissä toteutettujen kampanjoiden tehosta.

Suomen Gallup Groupin mukaan ajat, jolloin internetiä käytettiin mainosvälineenä sen uutuusarvon ja trendikkyyden takia ovat auttamatta ohi. Mainostilaa verkkomedioista ostetaan aivan samoin kriteerein kuin mainostilaa muista medioista: verkkomedioiden avulla saadaan lisänäkyvyyttä kampanjalle tavoittamalla yhä laajemmin oma kohderyhmä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tiettyjen kohderyhmien hyvä tavoittaminen laskettiin useimmin verkkomedioiden vahvuuksiksi, mutta toisaalta myös mainostajat korostavat myös sitä, että kaikkia ei Internet vielä tavoita, ja tiettyjen kohderyhmien tavoittamattomuus onkin vastaavasti osassa yrityksiä merkittävin syy olla käyttämättä Internetiä osana mediamixiä.

Kohderyhmä avaintekijä

Koska tavoiteltu kohderyhmä on avaintekijä sille, käytetäänkö verkkomediaa osana kampanjaa vai ei, tärkein valintakriteeri myös mainospaikoiksi valittaville sivustoille on sivuston yleisön profiili. Tätä korostaa myös se, että tekijä, joka eniten rajoittaa mainostajien mielenkiintoa verkkomediaa kohtaan, ovat mahdollisesti puuttuvat tiedot sivuston kävijäkunnan rakenteesta.

Kiinnostavimmiksi verkon mainostilaa tarjoavista sivustoista suurimmat merkkimainostajat arvioivat MTV3:n ja Sonera Plazan.

Toisaalta myös puutteelliset tiedot internetissä toteutettujen kampanjoiden tehokkuudesta häiritsevät mainostajia. Mainospainikkeiden click through rate eli mainoksia klikanneiden osuudet eivät kerro mainoksen huomioarvosta tai tehokkuudesta kuin osittain, ja etenkin 40 vuotta täyttäneet mainospäättäjät suurissa mainostajayrityksissä kokevat, että mainonta verkossa ei ole yhtä tehokasta kuin mainonta perinteisissä medioissa.

Uusi tutkimustieto internet-kampanjoiden tehokkuudesta ja esimerkit onnistuneista kampanjoista olisivat tekijöitä, joiden myötä merkkimainostajien kiinnostusta verkkomediaan saisi kasvatettua.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Gallup Groupin kolmatta kertaa toteuttamasta Online & Mobile Advertising -tutkimuksesta, johon haastateltiin puhelimitse sadan eri yrityksen mainospäättäjää marras-joulukuussa 2002. Kaikki tutkitut yritykset lukeutuvat 300 suurimman suomalaisen merkkimainostajan joukkoon Gallup Adexin tilastojen mukaan.

Tutkimuksessa selvitettiin samalla myös mainostajien kokemuksia mobiili-markkinoinnista. 18 prosenttia vastanneista oli jo toteuttanut jonkinlaista mobiilimarkkinointia ja 27 prosenttia suunnitteli lähitulevaisuudessa sellaista. Viidesosalla yrityksistä oli jo oma budjetti mobiilimarkkinointiin, jonka koettiin parhaiten soveltuvan uusien kuluttajatuotteiden lanseeraukseen, tapahtumamarkkinointiin sekä muistuttajaksi.

Kommentit

    Näytä lisää