Käytännönläheisyyttä - Digitoday - Ilta-Sanomat

TT vaatii teknologian opetusta joka kouluun

Julkaistu: 3.2.2003 10:39

TT esittää kansallisen teknologian opetuksen pilottiohjelmaa peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

- Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetusta vietäisiin käytännönläheisempään, ongelmaratkaisutaitoja ja poikkitieteellistä ajattelua kehittävään suuntaan. Samalla parannettaisiin myös arkielämän hallinnan taitoja, sanoo asiamies Marita Aho TT:stä.

Yleissivistävän teknologiaopetuksen ajatus lähtee TT:n mukaan siitä, että ihmisen rakentama ympäristö on merkittävä ja opettamisen arvoinen asia samalla tavalla kuin ympäristökasvatus. Koululaisten ja opiskelijoiden eli tulevaisuuden päättäjien olisi hyvä saada tietoa teknologiasta ja sen vaikutuksista. Kyse ei ole vain tietotekniikan tai tekniikan opiskelusta ja hyödyntämisestä, vaan teknologiaa on elinympäristössä, sitä ovat muun muassa asumukset, kommunikaation ja liikkumisen välineet ja vaatetus.

Yhdistämistä eri oppiaineisiin

TT:stä korostetaan, että teknologiaopetusta voidaan yhdistää eri oppiaineisiin. Yksinkertaisinta sen integroiminen lienee matematiikkaan, luonnontieteisiin, tieto- ja viestintätekniikkaan, taideaineisiin ja käsityöhön. Opettajalta se vaatii yhteistyötä ja ainekohtaisista oppikirjoista poikkeamista.

Uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma, jossa teknologiaopetus on mukana, tulee voimaan ensi syksynä. Se ei kuitenkaan TT:n mukaanvielä takaa, että opetus todella alkaisi.

TT ehdottaa, että opetusta alettaisiin kehittää voimakkaasti. Kuntakohtaiset teknologian opetussuunnitelmat pitäisi laatia, suunnitella opetuksen toteutus sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutus. Pilottiprojektia tarvitaan myös oppimateriaalin aikaansaamiseksi sekä asenteiden muokkaamiseksi.