Kotitalouksissa ja pk-yrityksissä puutteita - Digitoday - Ilta-Sanomat

TT: Suomi tippui tietoyhteiskunnan kärjestä

Julkaistu: 29.1.2003 16:43

Laajakaistayhteyksien määrä on Suomessa ripeässä kasvussa. Silti internet-yhteydet eivät ole suomalaisissa kotitalouksissa yhtä yleisiä kuin muissa tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaissa. Tietotekniikka ei ole myöskään levinnyt pk-yrityksiin riittävän laajasti. Näin arvioidaan TT:ssä.

Kesäkuussa 2002 arviolta 54 prosentilla kotitalouksista oli internet-yhteydet. Euroopan unionin muihin jäsenmaihin verrattuna internet on levinnyt suomalaisiin kotitalouksiin viidenneksi eniten. Ruotsissa tietokoneita on eniten.

TT:stä korostetaan, että Suomessa teollisuus on nostanut merkittävästi tuottavuuttaan tieto- ja viestintäteknologian avulla. Pankit ovat olleet uranuurtajia sähköisten palveluiden kehittämisessä. Myös valtionhallinnon sähköisten verkkopalvelujen tarjonta yrityksille on edistynyt viime aikoina.

Kansalaisilla vähän valintaa

Sen sijaan kansalaisille suunnattuja, erityisesti vuorovaikutteisia julkisia verkkopalveluja on TT:n mukaan edelleen vähän. Tämä johtuu järjestön mielestä pitkälti siitä, että suuri osa kuntalaisten tarvitsemista palveluista on kunnallisia ja kuntien verkkopalvelujen tarjonta vaihtelee laajuudeltaan ja laadultaan.

- Suuria mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseksi on erityisesti hallinnon palveluissa, terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Verkkopalveluja kehittämällä voidaan toimintaprosesseja ja -tapoja uudistaa ja tehostaa. Väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita sekä toiminnan tehostamiseen että palveluiden kysyntään, arvioi osastopäällikkö Hannele Pohjola TT:stä.