Internet-sivujen henkilötietojen käsittelyssä puutteita

Internet-sivustojen henkilötietoja keräävät palvelut ja toiminnot monipuolistuvat ja lisääntyvät koko ajan, mutta käyttäjän informointi henkilötietojen käsittelystä on puutteellista, todetaan Tietosuojavaltuutetun selvityksessä.

10.1.2003 9:08

Tietosuojavaltuutetun toimistossa tehtiin kesällä 2002 selvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa, miten palvelujaan verkossa tarjoavat informoivat palvelujensa käyttäjiä.

Henkilötietolain 24. pykälän mukaan henkilötietoja kerättäessä rekisteröidyn tulee aina olla tietoinen antamiensa tietojen tulevasta käsittelystä ja käytöstä. Informointivelvoitteen avulla pyritään parantamaan kansalaisen mahdollisuutta käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan.

Selvitys osoitti, että julkishallinnon verkkopalvelusivuilla informointi on vähäistä. Järjestöjen kotisivuilla joka neljännen henkilötietoja rekisteröivän palvelun yhteydessä informoidaan asiakasta henkilötietojen käsittelystä. Yritysten ja verkkolehtien sivustoilla asiakkaan informoinnista huolehditaan parhaiten.

Mukana 478 sivustoa

Selvitys tehtiin vierailemalla eri organisaatioiden kotisivuilla. Niillä tutustuttiin niihin verkkopalveluihin ja toimintoihin, joissa kerättiin käyttäjien henkilötietoja. Kaikkiaan selvityksessä oli mukana 478 suomalaista sivustoa.

Henkilötietoja kerääviä verkkopalveluita ovat esimerkiksi sähköinen kaupankäynti, verkon kautta toteutettavat asiakaskyselyt, verkkoon laitetut työpaikkailmoitukset ja työpaikkahakemukset, verkkopalveluihin rekisteröityminen, keskustelupalstat, ilmoittautumiset järjestettäville kursseille tai seminaareihin verkon kautta, ilmoittautuminen asiakastiedotteita jakavalle postituslistalle ja asiakaspalautteen antaminen verkossa.

Selvityksessä todetaan, että rekisterinpidon avoimuus on avainasemassa internetin välityksellä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä, jotta asiakkaan luottamus verkkopalvelun turvallisuuteen säilyisi. Tuskin kenenkään edun mukaista on ylläpitää tilannetta, jossa palveluiden käytöstä luovutaan tietosuojaan liittyvien uhkakuvien pelosta. Käyttäjän informointi antaa kotisivuilla asioivalle aidon valinnan mahdollisuuden: vasta sen jälkeen, kun käyttäjä saa selvän kuvan palvelun sisällöstä ja sen ehdoista, on hän vapaa päättämään ryhtymisestään palvelun käyttäjäksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?