Tietotaitoa ei löydy - Digitoday - Ilta-Sanomat

Linux kiinnostaa kuntia Pohjois-Karjalassa

Julkaistu: 21.8.2002 13:01

Pronics Oy Ltd:n alkukesästä tekemän tutkimuksen mukaan 80 prosenttia Pohjois-Karjalan kunnista on kiinnostunut Linux-käyttöjärjestelmästä ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Sama määrä tutkimukseen osallistuneista organisaatioista näkee Linuxiin siirtymisen vakavasti harkittavana vaihtoehtona nykyisten Windows NT 4.0 -järjestelmien korvaamisen tullessa ajankohtaiseksi.

Microsoftin uuteen hinnoittelukäytäntöön kunnat suhtautuivat varsin nyreästi ja näkivät sen suurena esteenä Windows-päivityksille.

Nykyisellään Linuxin käyttö julkisella sektorilla on toistaiseksi vähäistä. Syynä tähän on lähinnä oman asiantuntemuksen ja tarjolla olevan Linux-koulutuksen puute. Kiinnostus pilottiprojekteihin ja oman ylläpitohenkilöstön koulutukseen oli huomattavaa. Pääasiallinen syy oman henkilöstön koulutustarpeeseen on nykyisten ylläpitopalveluiden korkea hinta. Samasta syystä useissa haastatelluista organisaatioista aiottiin siirtää eräitä verkkopalveluita kuten sähköposti ja WWW-sivut ulkoa vuokratuilta palvelimilta omille palvelimille.

Linuxiin siirtymisen suurin motiivi on raha. Kustannussäästöjä pidettiin pitkällä tähtäimellä varsin huomattavina, organisaatiokohtaiset arviot vaihtelevat 25 ja 40 prosentin välillä. Muina tekijöinä mainittiin muun muassa Linuxin Windowsia parempi soveltuvuus palvelinkäyttöön tietoturvan ja vakauden takia.

Tutkimuksen tehnyt Pronics Oy Ltd on Joensuun Tiedepuistossa toimiva yrityshautomo IDEKAn hautomoyritys. Yrityksen toimialana ovat erilaiset avoimen lähdekoodin järjestelmien asiantuntijapalvelut, kuten selvitysten tekeminen, asennukset, koulutus, tuki ja ylläpito. Tutkimuksessa haastateltiin yhdentoista kunnan ja julkisyhteisön tietotekniikasta ja taloudesta vastaavia henkilöitä.