TV-yhtiöt tyrkkivät digitelevisiota voimalla eteenpäin

TV-yhtiöt aikovat kutsua digitaalisten vastaanottimien laitevalmistajat koolle ja vetoavat heihin integroitujen ja edullisten laitteiden saamiseksi mahdollisimman nopeasti kuluttajamarkkinoille. Toimintaan aiotaan liittää markkinointituki, johon digi-tv-ohjelmien takana olevat yritykset osallistuvat.

17.6.2002 8:44

Aloite tulee kaikilta digi-tv:n tuotantopelureilta. Mukana ovat Yleisradio Oy, MTV Oy, SWelcom Oy, Oy Ruutunelonen Ab, SubTV Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy, Wellnet Oy ja Digita Oy

Osapuolet vaativat, että Tekesin yhteyteen perustetaan kolmevuotinen ohjelma, johon kanavoidaan Tekesin kehitysvaroista vuosittain 20 miljoonaa euroa. Varat käytetään digitaaliseen televisioon liittyvien ohjelmistojen, ohjelmistoformaattien ja sekä vuorovaikutteisten palvelukonseptien kehittämiseen,

Kannanotossa tähdennetään, että seuraavan hallituksen ohjelmaan neuvotellaan digitaalisen televisiotoiminnan edistämiseen tähtäävä toimenpideohjelma, jonka avulla varmistetaan analogisten lähetysten sulkeminen mahdollisimman nopeasti.

Uskoa riittää

TV-yhtiöt uskovat digitaalisen television tulevaisuuteen hitaasta alkuvaiheesta huolimatta ja rohkaisevat tv:n katsojia hankkimaan itselleen digitaaliset vastaanottimet. Ne ilmoittavat olevansa valmiita edesauttamaan digitaalisen television kehittämistä sekä laajentamaan ja monipuolistamaan tarjolla olevia palveluja omien voimavarojensa mukaisesti.

TV-yhtiöiden mielestä siirtyminen kokonaan digitaalisiin lähetyksiin on niin katsojien, elinkeinoelämän, suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittäjien kuin kansantaloudenkin kannalta järkevin tulevaisuuden tavoite.

Jotta siirtyminen kokonaan digitaalisiin lähetyksiin voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopeassa aikataulussa, tarvitaan TV-yhtiöiden käsityksen mukaan nyt nopeita ja voimakkaita toimia, joihin niiden omat voimavarat yksistään eivät riitä. Sen vuoksi TV-yhtiöt esittävät liikenne- ja viestintäministeriölle sekä valtioneuvostolle lisätoimia kehityksen vauhdittamiseksi.

Selvitysmies tarvitaan

Osapuolten tulisi etsiä ja ottaa käyttöön uusia, teknologisesti neutraaleja keinoja nopeuttaa vastaanottimien yleistymistä. Valmistelun tekee selvitysmies tai konsultti,

Ohjelmistotoimiluvan saaneiden tv-kanavien ja palvelujen jakelu kaapeliverkoissa turvattaisiin pitämällä kaapeliyhtiöiden korvaukseton jakeluvelvoite uudessa viestintämarkkinalaissa; jakeluvelvoitteen tulee koskea koko tv-signaalin jakelua oheis- ja lisäpalveluineen ilman siirtymäaikarajoitetta,

Yleisradio siirtäisi kiinnostavia ohjelmia nähtäväksi digitaalisilla kanavilla. Näiden esittämiseen liitettäisiin tehokas markkinointikampanja teemalla "nähtävissä digitaalisilla tv-kanavilla".

Ohjelmistotoimilupien jakelupeitto digitaalisessa maanpäällisessä tv-verkossa tulisi olla vähintään 70 prosenttia, mistä eteenpäin verkkoa täydennettäisiin kaupallisten kanavien kannalta kaupallisin perustein. Näin mahdollisttaisiin muun muassa teema- ja maksu-tv-kanavien toiminta myös maanpäällisessä tv-verkossa. Jakelua voitaisiin täydentää muilla broadcasting-verkoilla, joihin ei tarvita ohjelmistotoimilupia. Myös Yleisradion puolelta selvitetään ohjelmien jakelu näin täydennetyissä broadcasting-verkoissa.

Järjestely mahdollistaa TV-yhtiöiden mukaan kaikkien kotimaisten kanavien jakelun nopean laajentumisen koko maahan. Signaali tulee voida vastaanottaa kaikissa tapauksissa avoimen standardin mukaisin vastaanottimin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?