Terveydenhuollon järjestelmiä sovitetaan yhteen

Tekes on myöntänyt 1,4 miljoonan euron jatkorahoituksen Kuopion informaatioteknologian koulutus- ja tutkimuskeskus Centekissä toteutettavalle kolmevuotiselle PlugIT-projektille.

29.4.2002 12:22

Hankkeessa selvitetään keinoja, miten terveydenhuolto saadaan paremmin hyödyntämään nykyaikaista tietotekniikkaa ja sovittamaan yhteen hajanaisia tietojärjestelmiään.

Projektissa on mukana kymmenen suomalaista alan johtavaa yritystä sekä kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit.

PlugIT toteuttaa käytännössä osaa kansallisen terveydenhuoltoprojektin suosituksesta numero kahdeksan. Sen mukaan "sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, Kuntaliitto ja muut toimijat määrittelevät terveydenhuollon järjestelmien yhteensopivuuden, sekä takaavat yhteiset hallinnolliset palvelut ja avoimet rajapinnat alue- ja perustietojärjestelmien väliseen saumattomaan tietojen vaihtoon."

Suosituksen tavoitteena on, että "terveydenhuollon järjestelmien rajapinnat tehdään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella kaikkia terveydenhuollon toimijoita velvoittaviksi vuoteen 2007 mennessä".

Teknologiapäällikkö Harri Puurunen Tekesistä sanoo, että PlugIT-projekti on ollut käynnissä jo puoli vuotta, ja Tekes on sijoittanut siihen tähän mennessä 300 000 euroa.

Kymmeniä erilaisia

Sairaaloissa on nyt käytössä kymmeniä erilaisia tietojärjestelmiä. Terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat käyttämään rinnakkain useita yhteensopimattomia ohjelmistoja, joissa käsitellään osittain samoja tietoja. Tiedot eivät aina siirry ohjelmistosta toiseen edes saman organisaation sisällä, vaikka terveydenhuollon tiedonsiirtoon onkin kehitetty standardeja.

Potilaan kannalta tietojärjestelmien yhteensopimattomuus on ongelma silloin, kun hoitava lääkäri joutuu etsimään esimerkiksi diabetespotilaan tietoja kolmesta-neljästä eri järjestelmästä lyhyen vastaanoton aikana.

Jälkeenpäin hoitotapahtuman tietoja joudutaan taas kirjaamaan useaan eri järjestelmään. Terveydenhuollon ammattilaisten työajasta kuluu tutkimusten mukaan kymmeniä prosentteja tiedon käsittelyyn, ja suuri osa tästä turhaan päällekkäiseen työhön.

PlugIT-hankkeessa tehdään määrityksiä sellaisille terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteisille rakennusosille, ohjelmistokomponenteille, joita voidaan tulevaisuudessa liittää olemassa oleviin ohjelmistoihin ja joiden avulla ohjelmistoista saadaan aikaan sujuvammin yhteensopiva kokonaisuus. Määritykset ovat avoimia, eli komponentteja voi suunnitella ja tuottaa kaupallisesti mikä tahansa ohjelmistoyritys.

Monta yhteistyökumppania

PlugIT-hankkeessa on mukana tutkimusosapuolia, palveluntuottajia ja yrityksiä. Tutkimuksen toteuttaa neljä Centekiin kuuluvaa Kuopion yliopiston ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun tutkimusryhmää. Hanke työllistää keskimäärin 12-14 kokoaikaista tutkijaa ja suunnittelijaa sekä osa-aikaisesti neljä tutkimusjohtajaa ja opiskelijoita, yhteensä yli 20 henkeä.

Yritysosapuolet toteuttavat ne komponentit, joita yhdessä määritellään, ja hyödyntävät niitä tuotteissaan. Mukana olevat palveluntuottajat osallistuvat tietojärjestelmissä tarvittavan integraation määrittelyyn palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Ne myös testaavat määritysten ja syntyvien uusien komponenttien toimivuutta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?