Vuorovaikutteiset verkkopalvelut ovat edelleen harvinaisia

Interaktiivisten palvelujen tarjoaminen verkon kautta on edelleen vähäistä sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa yrityksissä.

3.10.2001 8:08

Teamware Groupin Market-Visiolla teettämän tutkimuksen mukaan vain murto-osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä tarjoaa sidosryhmilleen mahdollisuuden vuorovaikutukseen verkossa.

Ainoastaan seitsemän prosenttia suomalaisista ja kolme prosenttia ruotsalaisista kyselyyn osallistuneista sanoi yrityksensä tarjoavan asiakkailleen mahdollisuuden keskustella verkon välityksellä. Suomessa lähes kaikki yritykset kuitenkin tarjoavat asiakkailleen sähköisen palautekanavan, mutta Ruotsissa vastaava luku on vain vajaa kolmannes.

Vaikka vuorovaikutteisuutta ei vielä hyödynnetä verkkoratkaisuissa, on verkkoyhteisö käsitteenä vastaajille tuttu. Suomalaisista vastaajista kolme neljästä ja ruotsalaisista yli puolet tunnisti käsitteen, vaikka vain harva kuuluu itse johonkin verkkoyhteisöön.

Verkkopalveluihin panostetaan

Keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset panostavat voimakkaasti verkkopalvelujensa kehittämiseen. Suomessa yleisimmät panostuskohteet ovat sisällön suunnittelu ja toteutus sekä visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus. Ruotsissa valtaosa web-kehitysprojekteista keskittyy web-ratkaisujen ja yrityksen operatiivisten järjestelmien väliseen integrointiin.

Vain noin kolmannes tutkimukseen vastanneista yrityksistä on ulkoistanut web-sivujensa ylläpidon, ja valtaosa ylläpitääkin web-sivustojaan omin voimin.Tavallisesti pk-yrityksissä ylläpito- ja päivitystoiminnoista vastaa 1-2 henkeä, mutta suomalaisissa yli 500 hengen yrityksissä ko. toiminnot sitovat keskimäärin jopa 14 henkilöä.

Suomessa Ruotsia sähköisempi asiakaskommunikaatio

Tutkimuksen mukaan suomalaiset pk-yritykset ovat hyödyntäneet Internet-teknologioita ruotsalaisia pidempään. Meillä sähköiset asiakaskommunikaation muodot ovat korvanneet perinteisemmät kanavat, kun taas Ruotsissa kirjeet ja faksit ovat edelleen ahkerassa käytössä.

Sisäisessä kommunikaatiossa sähköposti on molemmissa maissa noussut tärkeimmäksi viestintäkanavaksi henkilökohtaisten kontaktien ja puhelimen kustannuksella.

Myös intranetin merkitys on huomattava erityisesti suuremmissa yrityksissä. Ruotsalaisista vastaajista 76 prosentilla on intranet käytössä ja suomalaisista 63 prosentilla.

Markkinat heterogeeniset

Sähköisen viestinnän ongelmista kysyttäessä oikeiden henkilöiden tavoittaminen nousi ulkoisessa kommunikaatiossa tärkeimmäksi. Vastaajia vaivasivat myös henkilökohtaisen kontaktin puuttuminen sekä yhteensopivuus- ja muut tekniset ongelmat. Sisäisessä viestinnässä ongelmiksi nousivat lisäksi liian suuri tiedon määrä sekä käyttäjien erilaiset taidot ja valmiudet.

Tutkimuksen perusteella molemmissa maissa Internet-palvelumarkkinat ovat erittäin heterogeeniset, eikä mikään toimittaja dominoi. Ratkaisuja toimittavat sekä perinteiset teknologiatalot, mainostoimistot että uusmediayritykset.

Yritysten Internetin käyttöä kartoittavaa tutkimusta varten Market-Visio haastatteli 157 suomalaista ja 160 ruotsalaista IT-päättäjää keväällä 2001.

Tutkimus tehtiin Teamware Groupin toimeksiannosta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?