Virtuaaliyliopiston johto järjestäytyi ja hyväksyi toimintasuunnitelman

Ensimmäisessä konsortiokokouksessa valittiin virtuaaliyliopistolle johtoryhmä ja luonnosteltiin toiminta- ja taloussuunnitelmat. Rahoitus puhutti kokouksen osanottajia eniten.

21.3.2001 15:35

Yliopistojen edustajat kokoontuivat helmikuun lopussa virtuaaliyliopiston ensimmäiseen konsortiokokoukseen. Siinä hyväksyttiin konsortion toiminta- ja taloussuunnitelmat vuoden 2004 loppuun saakka. Kokouksessa myös valittiin konsortiolle johtoryhmä vuodeksi 2001.

Konsortion puheenjohtajaksi valittiin Teknillisen korkeakoulun rehtori Paavo Uronen ja jäseniksi professori Marja Kallonen-Rönkkö Joensuun yliopistosta, rehtori Eero Kasanen Helsingin Kauppakorkeakoulusta, rehtori Petteri Paronen Kuopion yliopistosta ja rehtori Gustav Björkstrand Åbo Akademista. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat ylitarkastaja Liisa Huovinen opetusministeriöstä ja virtuaaliyliopiston kehittämisyksikön johtaja Matti Sinko. Konsortiokokouksessa on jokaisella yliopistolla edustus.

Konsortion tehtävä on nyt hyväksyttyjen suunnitelmien muuntaminen johdonmukaisesti eteneväksi virtuaaliyliopiston rakennustyöksi. Ensimmäiseksi on vakiinnutettava virtuaaliyliopistolle tarkoituksenmukainen päätöksenteko- ja toimintamalli.

Muita ensimmäisen toimintavuoden tehtäviä ovat mm. yliopistojen nykyisten verkostotoimintojen kytkeminen nyt muotoutuvaan yhteistoimintaan, uusien verkostohankkeiden käyntiin auttaminen ja tukeminen, teknisen ja pedagogisen neuvonnan käynnistäminen verkosto-opintoja laativille opettajille, verkkopedagogisen koulutuksen käynnistäminen, käytäntöjen yhtenäistäminen, tekijänoikeusneuvonta ja malli-sopimusten kehittäminen ja tunnetuksi teko, portaalin määrittely, rakentaminen ja perusversion käyttöönotto, verkko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen sekä opettajien että opiskelijoiden tarpeisiin, kansainvälisen kehityksen seuranta ja siihen aktiivisena toimijana osallistuminen, arvioinnin suunnittelu ja käynnistäminen.

Rahoitus puhutti

Eniten yliopistojen edustajia puhutti ja huoletti virtuaaliyliopiston rahoitus sekä tekijänoikeuskysymysten selvittäminen. Koko konsortio päätettiin kutsua koolle vielä tänä keväänä ottamaan kantaa yliopistojen ja konsortion väliseen työnjakoon ja toiminnan rajauksiin mm. rakennettavan yhteisen portaalin osalta.

Käynnistysvaiheen rahoitus sovitaan pääosin yliopistojen ja opetusministeriön välisissä tulosneuvotteluissa. Tänä vuonna opetusministeriö on osoittanut yliopistoille erilaisiin virtuaaliyliopistohankkeisiin yhteensä n. 50 miljoonaa markkaa. Portaalin rakentamiseen rahoitus saadaan Euroopan sosiaalirahastosta. Myös muuta rahoitusta tavoitellaan.

Virtuaaliyliopiston kehittämisyksikkö toimii hajautetusti kolmessa paikassa. Kehittämisyksikön johto ja toimisto sijaitsevat Teknillisellä korkeakoululla, lisäksi yksiköllä on projektipäälliköt Oulun ja Turun yliopistoissa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?