Paavela rahoittaisi riippumatonta tv-tuotantoa toimilupavaroin - Digitoday - Ilta-Sanomat

Paavela rahoittaisi riippumatonta tv-tuotantoa toimilupavaroin

Digitaalisen sisältötuotannon rahoitusta selvittänyt viestintäneuvos Jaakko Paavela tukevoittaisi Tekesin roolia sisältösektorilla ja rahoittaisi riippumattomien tuotantoyhtiöiden ohjelmia kaupallisten televisioyhtiöiden toimilupamaksuista otetulla osalla.

21.3.2001 14:07

Viestintäneuvos Jaakko Paavela uskoo, että kaupallisten televisioyhtiöiden toimilupamaksuista lohkaistut rahat tekisivät hyvää riippumattomien ohjelmatuottajien rintamalla.

Paavela ehdottaa, että kertyvistä toimilupamaksuista käytettäisiin tänä vuonna ohjelmaostoksiin yhteensä 50 miljoonaa markkaa Suomen Elokuvasäätiön ja AVEKin kautta. Järjestely vaatisi vain muutoksen valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelmaan.

- Toinen vaihtoehto on lainmuutoksella pienentää kaupallisten tv-yhtiöiden maksamaa prosenttiosuutta mainosajan liikevaihdosta ja velvoittaa ne käyttämään vastaava summa ohjelmaostoihin edellä tarkoitetulla tavalla, Paavela lisää.

Paavelan mukaan Valtion televisio- ja radiorahaston varoja on jo nyt käytetty muuhunkin "kuin mitä tarkasti ottaen valtioneuvoston käyttösuunnitelmassa on mainittu". Yleisradio on sopinut erikseen Suomen Elokuvasäätiön kanssa ostavansa ohjelmistoonsa pitkiä elokuvia yhteensä 13 miljoonalla markalla.

Tekesille kiireesti rahaa tutkimus- ja kehitystyön tukemiseen

Opetusministeriön tilaama selvitys digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleista lähtee ajatuksesta, jonka mukaan rahoituksen ongelmat tulisi ratkaista perustamatta uutta, erillistä organisaatiota.

Viestintäneuvos Paavelan mukaan uuden teknologian sovellutuksia rahoittava Tekes voisi luontevasti osallistua myös uudella tekniikalla toteutettujen sisältöjen rahoitukseen "niiden periaatteiden mukaan kuin yleensäkin toiminnassaan" ja ilman sitä koskevan lainsäädännön uudistamista.

Uudessakaan roolissa Tekes ei siis ryhtyisi rahoittamaan itse sisältötuotantoa vaan siihen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tähän tarkoitukseen Paavela ehdottaa viisivuotista ohjelmaa, johon osoitetaan yhteensä 175 miljoonaa markkaa. Lisäksi Paavelan mukaan Tekesissä on syytä varautua kasvattamaan myös tähän erityisalaan perehtyneen henkilöstön lukumäärää.

- Hankkeella on jo kiire, tavallaan ollaan jo myöhässä, Paavela huomauttaa ja on vakaasti sitä mieltä, että hänen ehdotuksessaan täksi vuodeksi mainitut 10 miljoonaa markkaa tulisi nopeasti irrottaa joko kauppa- ja teollisuusministeriön käytössä olevista varoista tai sitten seuraavasta lisäbudjetista.

Sisältötuotannon tutkimus- ja kehitystoimintaan varatut rahat Paavela pitäisi erillään Tekesin muuhun toimintaan tarkoitetuista varoista, "jotta ei synny niinsanottuja eturistiriitoja teknologian ja sisältötuotannon rahoituksen välillä".

Kasvava elinkeino

Sisältötuotannosta on kasvamassa hyvää vauhtia yhä tärkeämpi elinkeino. Maailmanlaajuisesti alan teollisuus kasvaa noin 6-7 prosenttia vuodessa ja eurooppalaisen sisältötuotannon arvo on jo viisi prosenttia bruttokansantuotteesta.

- Suomessa tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien sisältötuotantojen arvo oli vuonna 2000 noin 67 miljardia markkaa ja osuus bruttokansantuotteesta noin viisi prosenttia, Paavelan selvitys kertoo.

Huomattavasta roolistaan huolimatta suomalaisella sisältöteollisuudella ei Paavelan mukaan ole juurikaan ollut varaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Resurssien niukkuus on ollut tuttua jopa televisioyhtiöille.

Televisiomaailmaan keskittyy myös Paavelan selvitys. Sisältötuotannon käsitettä sen tarkemmin määrittelemättä selvityksessä paneudutaan "pääasiassa sähköisille viestimille laadittuun dokumentti-, kulttuuri-, opetus-, tutkimus-, viihde- ja markkinointiviestinnällisten ohjelmasisältöjen tuottamiseen sekä siihen liittyvään liiketoimintaan".

Selvitystyöhönsä liittyen viestintäneuvos Jaakko Paavela on haastatellut yhteensä 71 henkilöä. Toimeksiannon hän sai opetusministeriöltä joulukuussa. Selvitys julkistettiin tänään keskiviikkona opetusministeriön seminaarissa Helsingin Säätytalossa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?