Laki sähköisistä allekirjoituksista lausunnoille

Sähköisiä allekirjoituksia ja varmenteita koskeva lakiesitys on lähdössä lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeriö odottaa lain lisäävän sähköistä asiointia ja kaupankäyntiä.

27.2.2001 17:29

Lausuntoja kerätään kuukauden ajan ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tänä keväänä, kerrotaan ministeriön tiedotteessa.

Ehdotuksen mukaan korkealaatuinen sähköinen allekirjoitus olisi yhtä pätevä kuin käsinkirjoitettu allekirjoitus. Tavoitteena on, että tällaista sähköistä allekirjoitusta voisi käyttää sekä kaupallisessa ja julkisessa asioinnissa.

Sähköisten allekirjoitusten luotettavuuden takaa varmentaja eli kolmas osapuoli, joka myöntää allekirjoittajalle varmenteen ja samalla tarkistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden. Lakiehdotus määrittelee varmentajien velvollisuudet ja vastuut. Varmentaja on vastuussa vahingoista, jos sen varmenteeseen antamat tiedot eivät pidä paikkaansa.

Ehdotuksen mukaan varmenteiden tarjoaminen olisi vapaa elinkeino. Niin sanottujen laatuvarmentajien toiminnalle on kuitenkin asetettu muita korkeampia vaatimuksia. Näiden olisi muun muassa ilmoitettava toiminnan aloittamisesta Telehallintokeskukselle, joka valvoo laatuvarmenteiden tarjontaa.

Laatuvarmenteen tarjoajan vastuulla on luotettavasti ja huolellisesti tarkistaa sen käyttäjän henkilöllisyys, jolle varmenne myönnetään. Varmentajan on ylläpidettävä varmenteista hakemistoa, josta allekirjoituksen vastaanottaja voi varmistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden. Yrityksellä on oltava myös riittävän asiantuntevaa henkilökuntaa ja tarpeeksi taloudellisia voimavaroja, jotta varmennusjärjestelmä toimii turvallisesti.

Sähköisellä allekirjoituksella varmistetaan asiakirjan lähettäjän henkilöllisyys ja se, ettei asiakirja ole lähetyksen aikana muuttunut. Sähköinen allekirjoitus voidaan teknisesti toteuttaa monin eri tavoin. Allekirjoittamista varten tarvittavat tiedot voivat sijaita esimerkiksi toimikortilla, käyttäjän matkapuhelimen sim-kortilla tai tietokoneella. Varmennetekniikoille ollaan parhaillaan luomassa standardeja Euroopassa ja koko maailmassa.

Laatuvarmenteen pitää sisältää muun muassa tiedot varmentajasta, varmenteen voimassaoloajasta, mahdollisista käyttörajoituksista sekä tiedot siitä, miten allekirjoitus voidaan varmistaa.

EU-direktiivi sähköisistä allekirjoituksista tuli voimaan vuoden 2000 alusta. Direktiiviin mukainen laki on voimassa jo useissa EU-maissa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?