Ottaako Suomi syksyllä mallia Ruotsista? Näin yli 90 grammaa kilometriltä päästävien autojen omistajia rangaistaan – reiluja ympäristömaksuja, täyskielto 2030...

Pohjoismaista Ruotsissa on jo toiseksi eniten täyssähköautoja. Kehityksen taustalla ovat muun muassa rahalliset tuet ja rangaistukset, joista oleellisin on niin sanottu bonus-malus -järjestelmä.

Kuvassa Volvon vuonna 2013 esittelemä täyssähköinen C30 Electric. Kyseisen mallin esittelyajankohtana sähköautot olivat Ruotsissakin todella harvinaisia, mutta sittemmin tilanne on kääntynyt osin jopa suurestikin.

20.4.2021 9:31

Uusien täyssähköautojen osuus kaikista Ruotsissa myydyistä autoista on kasvanut vain kolmessa vuodessa yhdestä prosentista jo 8,6 prosenttiin, minkä myötä täyssähköautoja on Ruotsin rekisterissä nyt jo yli 56 000 kappaletta.

Selkeän kasvuilmiön taustalla on ajonaikaisesti vähäpäästöisten autojen hankinnan voimakas tukeminen niin sanotulla bonus-malus-järjestelmällä.

Kyseinen sanapari on latinaa ja tarkoittaa vapaasti suomennettuna yksinkertaisesti keppiä ja porkkanaa.

Ruotsalaisessa autokaupassa bonus-malus tarkoittaa käytännössä sitä, että isopäästöisistä autoista kerätään osin suuriakin rangaistusmaisia veroja, joilla rahoitetaan erilaisia pienipäästöisille autoille myönnettäviä rahallisia tukia.

Tällä hetkellä laskennallisesti nollapäästöisiin kuten vety- ja täyssähköautoihin myönnetäänkin Ruotsin bonus-puolen puitteissa jo 70 000 kruunun eli noin 6 920 euron hankintatuki, jonka katto on kuitenkin 25 prosenttia auton hinnasta.

Lataushybrideille sama tuki on maksimissaan 45 000 kruunua (noin 4450 euroa ) ja laskee jokaista auton päästögrammaa kohti 583 kruunulla (n. 58 eurolla).

Malus-maksu taasen on Ruotsissa tällä hetkellä kolmivuotinen lisävero autoille, joiden hiilidioksidipäästöt ylittävät 90 grammaa kilometriltä.

Perusrangaistusmaksu malus-puolella on 360 kruunua (n. 36 euroa) vuodessa ja hiilidioksidimaksu on 107 kruunua (n. 11 euroa) grammalta 90 grammaa ylittäviltä päästöiltä 130 grammaan asti ja 132 kruunua (n. 13 euroa) siitä ylöspäin.

Lisäksi Ruotsissa on edellä mainittujen lisäksi käytössä myös dieselautoja koskeva lisäympäristömaksu.

IS:n näkemissä ruotsalaisissa vertailulaskelmissa dieselin vuotuiset malus-käyttöverot ovatkin naapurissa nousseet muutamassa vuodessa hurjimmillaan jopa kuusin-seitsenkertaisiksi.

Tästä esimerkkinä noin 200 g/km päästävästä suurehkopäästöisestä autosta joudutaankin Ruotsissa maksamaan tätä nykyä kolmen ensimmäisen vuoden ajalta malus-maksua karkeasti noin 1300 euroa per vuosi.

Ennen bonus-malus-mallia, vuosien 2012 ja 2018 välillä, Ruotsissa oli supermiljöbilspremien-niminen tukiohjelma sähköautojen hankinnalle.

Vuosina 2012-2015 tämä ”superympäristöautopreemio” tarkoitti 40 000 kruunun eli tuolloin noin 4 000 euron suuruista hankintatukea sekä täyssähköautoille että lataushybrideille. Vuodesta 2016 eteenpäin lataushybridien hankintatuki laskettiin 20 000 kruunuun täyssähköautojen tuen jäädessä ennalleen.

Sähköautoilun edistämiseen liittyvänä toimena myös polttomoottoriautojen myyminen uutena aiotaan täyskieltää Ruotsissa jo vuonna 2030.

Suomessa liikenteen verot ja maksut ovat näillä näkymin tulossa päätöksentekoon ainakin osittain jo ensi syksynä, jolloin pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tarkoituksena on päättää autoliikenteen päästöjä vähentävistä ns. ensivaiheen verotoimista.

Mahdollista on, että mallia uudistukseen katsotaan ainakin osittain autoilun ympäristötoimenpiteissä edellä olevista verrokkimaista kuten esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta.

Jutun tiedot perustuvat ajatuspaja Demos Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkijoiden selvitykseen mm. Ruotsin maantieliikenteeseen liittyvistä päästövähennystoimista.

13:00 Juttuun korjattu tiedot Ruotsin tuoreimpien bonus-malus -taulukoiden mukaan. Alkuperäisessä jutussa käytettiin 1.4.2021 käytöstä poistuneita edellisiä malus-rajoja sekä aiempaa 95 gramman, jo niin ikään vanhentunutta päästörajaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?