Suomen nuorten edustajiksi nimetyt delegaatit vaativat hallitukselta yksityis­autoilun hankaloittamista – tällaisia ovat ehdotetut kovat keinot

Fossiilittoman liikenteen suunnitelmasta on annettu jo pitkälti toistasataa lausuntoa. Yksi kovempia ilmastotoimia vaativista lausunnoista on annettu nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ilmastodelegaattien nimissä.

Hallituksen periaatepäätös suunnitelmaksi Suomen fossiilittomasta maantieliikenteestä on kerännyt jo pitkälti toistasataa lausuntoa.

10.2.2021 10:38

Allianssi ry on Suomen nuorisoalan kattojärjestö, joka yhdistää oman määritelmänsä mukaan maan ”kaikki nuorisoalan toimijat” eli yhdistyksessä on jäsenenä kaikkiaan yli 130 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

Kattojärjestöllä on muiden tehtävien ohella palveluksessaan myös kaksi ilmastodelegaattia eli Emma Sairanen, 24 sekä Ellen Ojala, 23.

Ilmastodelegaattien tehtävät ovat Allianssin määrittelemiä luottamustehtäviä, joiden puitteissa delegaatit edustavat Suomen nuoria mm. YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa ja tuovat esiin ”nuorten ääntä” ilmastopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Nyt Allianssin ilmastodelegaatitovat ottaneet kantaa myös niin sanottuun Fossiilittoman liikenteen tiekarttaan eli pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen suunnitelmaluonnokseen siitä, miten Suomen liikenne muutetaan ensin vähähiiliseksi ja myöhemmin kokonaan fossiilittomaksi.

Sairasen ja Ojalan lausunto poikkeaa sisällöltään tähän mennessä annettujen lausuntojen valtavirrasta selvästi, sillä siinä Fossiilittoman liikenteen suunnitelmaa ei monien muiden mielipiteiden tapaan tyrmätä, vaan vaaditaan päinvastoin huomattavaa nykymuotoiseen yksityisautoiluun kohdistuvaa iskua.

Ellen Ojala vuonna 2019 osoittamassa mieltään Tampereella.

Kannanotossaan ilmastodelegaatit vaativat siis hallitukselta yksityisautoilun rajua vähentämistä ja autoilun hankaloittamista varsin suorasanaisesti ja erityisesti kaupungeissa:

”Pääpaino liikenteen päästöjen puolittamisessa pitää olla yksityisautolla kuljettavien kilometrien ja syntyvien päästöjen vähentämisessä. Tällä hetkellä keinot tähän jäävät tiekartasta auttamattomasti uupumaan. Ehdotamme, että tiekarttaan lisätään tehokkaita keinoja, joilla yksityisautoilusta tulee hankalampaa ja siksi vähemmän houkuttelevaa”, Sairanen ja Ojala kirjoittavat hallitukselle ja jatkavat vielä:

”Keinoja ovat mm. parkkipaikkojen vähentäminen ja niiden maksullisuus, autottomat alueet kaupungeissa, ruuhkamaksut, hidasteet, alhaiset nopeusrajoitukset jne. Nämä keinot kohdistuisivat nimenomaan kaupunkiajamiseen, eivät haja-asutusseudulla tapahtuvaan välttämättömään autoiluun.”

Suomen nuorison edustajiksi määriteltyjen Allianssin delegaattien mielestä sähköautoista ei kuitenkaan ole liikenteen rajujen päästövähennystavoitteiden ratkaisuksi, sillä nykyiset ”kaksi miljoonaa yksityisautoa on lisäksi kestämätön määrä”.

Siksi ilmastodelegaatit vaativat hallitukselta myös keinoja, jotka vaikuttaisivat autoilua vähentävästi myös haja-asutusalueilla – eli fossiilisten polttoaineiden hinnan korottamista sekä biopolttoaineiden nollapäästöisinä esittämisen lopettamista.

Lisäksi Allianssin delegaatit haluavat, että Suomen liikenteen päästövähennyssuunnitelman yhdeksi selkeäksi tavoitteeksi nostettaisiin nyt ilmaistua selkeämmin nimenomaan yksityisautoilun vähentäminen – aikaan, paikkaan ja liikkumisenergiaan katsomatta.

Fossiilittoman liikenteen ensivaiheen toteutussuunnittelu on jo aloitettu

Uuteen ohjausryhmään, jonka tehtävänä on edistää niin sanotun fossiilittoman liikenteen suunnitelman käytännön toteuttamista, kuuluvat edustajat liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä.

Puheenjohtajana ryhmässä toimii liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) poliittinen valtiosihteeri Pilvi Torsti (sd).

Ryhmän muita jäseniä ovat elinkeinoministerin poliittinen valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen (kesk), valtiovarainministerin poliittinen valtiosihteeri Maria-Kaisa Aula (kesk) sekä ympäristöministerin poliittinen valtiosihteeri Terhi Lehtonen (vihr).

Käytännössä ryhmän työ tähtää siihen, että jo keväällä 2021 on tarkoitus päättää muun muassa ”uusista tuista ja kannustimista”, joilla edistetään liikenteen päästöttömyyttä.

Pidemmällä aikavälillä, mikäli kyseiset tuet ja muut toimenpiteet eivät tuota haluttuja päästövähennysmääriä, Fossiilittoman liikenteen tiekarttaan liittyy käytännössä myös vero- ja maksutasojen muutoksia.

Suunnitelma Suomen siirtämisestä kokonaan fossiilittomaan liikenteeseen on lausunnoilla 19. helmikuuta asti. Suunnitelman kuvaavat suurimmat muutokset nykytilaan verrattuna liittyvät läheisesti muun muassa yksityisautoiluun.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?