Traficom: Suomeen tarvitaan noin 500 kilometrin edestä kokonaan uusia nopeita pyöräbaanoja – Selvitys: Vanhatkin rappeutuvat jo - Autot - Ilta-Sanomat

Traficom: Suomeen tarvitaan noin 500 kilometrin edestä kokonaan uusia nopeita pyöräbaanoja – Selvitys: Vanhatkin rappeutuvat jo

Suomen liikenneverkon strategista tilannekuvaa on hiljattain päivitetty.

Huonokuntoinen pyörätie on pyöräilijöille turvallisuusriski. Selvityksen mukaan, jotta kävelyn ja pyöräilyn käyttäjämäärät lisääntyisivät, erityisesti kävely- ja pyöräteiden kunnon parantaminen olisi nyt ”ensiarvoisen tärkeää”.­

22.1. 12:54

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaiseman tuoreen strategisen tilannekuvapäivityksen mukaan Suomessa on muun muassa merkittävää tarvetta kokonaan uusille niin sanotuille seudullisille pyöräteille, joita tarvittaisiin maahan yhteensä noin 500 kilometrin edestä.

Seudullinen reitti tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tietyn alueen pikkukaupunkeja tai vaikkapa kaupunginosia yhdistävää ”baanaa”, jossa pyöräily on helppoa ja nopeaa ja lähtökohtaisesti erotettua jalankulkuliikenteestä.

Lisäksi nykyisten pyöräväylien ”palvelutason korottamisille laatukäytävätasoisiksi” eli esimerkiksi pyörätien mitoituksen ja talvihoidon muuttamiselle nykystandardien mukaiseksi, on selvityksen mukaan selvää tarvetta erityisesti niin sanotuiksi pääpyöräilyreiteiksi määritellyillä osuuksilla.

Valtion omistamista jo olemassa olevista kävely- ja pyöräteistä lisäksi noin 700 kilometriä on huonokuntoisia eli esimerkiksi päällysteen uusimista tai vieläkin merkittävimpiä investointeja vaativaa.

Mainittuja lukuja voi suhteuttaa esimerkiksi samaisen selvityksen tietoihin Suomen pääteistä.

Tällä hetkellä Suomen merkittävimmillä maanteillä on selvityksen mukaan kaikkiaan 342 kilometriä tiejaksoja, joissa ”pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus tai nopeusrajoitustavoite ei toteudu ja lisäksi liittymät voivat merkittävästi haitata pääsuunnan liikennettä”.

Lisäksi Suomen pääteillä on yhteensä 118 kilometriä tiejaksoja, ”joilla on kohonnut todennäköisyys joutua henkilövahinkoon johtavaan onnettomuuteen ja onnettomuuksien määrä tiekilometriä kohden on suuri”. Noin 750 kilometrin osalta ajoradan leveys on taas ”liikennemäärään ja nopeusrajoitukseen suhteutettuna alle sellaisen tason, jota sujuva ja turvallinen pitkämatkainen liikenne tarvitsee”.

Kaikkiaan erillisiä kävelyn ja pyöräliikenteen väyliä on valtion verkolla noin 6 000 kilometrin edestä. Lisäksi erilaisia kävely- ja pyöräväyliä on runsaasti myös kaupunkien ja kuntien omassa katuverkostossa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?