Traficomin uusi päästöselvitys: Henkilöautoilun hidastaminen ja ruuhkauttaminen houkuttelisi suuren määrän suomalaisia joukkoliikenteeseen - Autot - Ilta-Sanomat

Traficomin uusi päästöselvitys: Henkilöautoilun hidastaminen ja ruuhkauttaminen houkuttelisi suuren määrän suomalaisia joukkoliikenteeseen

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne lisääntyvät Traficomin syyskuussa valmistuneen selvityksen mukaan tehokkaasti, kun joukkoliikennettä nopeutetaan ja autoilua hidastetaan. Se, minkälaisia toimenpiteitä hallitus tarkalleen aikoo tähän liittyen lopulta toteuttaa, selviää mahdollisesti jo lähipäivinä.

Selvityksen mukaan voidaan päätellä, että henkilöautoliikenteen ruuhkautumisen tuottama matka-aikojen kasvaminen yhdessä joukkoliikenteen matka-aikojen lyhentämisen kanssa näyttäisi houkuttelevan kaikkein eniten henkilöautosta joukkoliikenteeseen vaihtamiseen.­

14.1. 10:44

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus tavoittelee kävelyn ja pyöräilyn matkamääriin huimaa, peräti 30 prosentin kasvua vuoteen 2030 mennessä.

Samaan aikaan Suomen maantieliikenteeseen kohdistuu massiivinen päästövähennystavoite, jossa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt aiotaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa kokonaan nollaan vuoteen 2045 mennessä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on nyt tutkinut päätöksenteon tueksi sitä, millaisilla keinoilla edellä mainittuihin tavoitteisiin vaadittavaa niin sanottua ”kulkutapasiirtymää kestäviin kulkumuotoihin” voidaan tehokkaimmin edistää.

Käytännössä kulkutapasiirtymässä on kyse kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosimisesta sekä samanaikaisesta henkilöautoilun hankaloittamisesta erilaisin autoilun houkuttelevuutta vähentävin toimin.

Aiheesta tehdyn tuoreen selvityksen mukaan esimerkiksi kymmenen prosentin korotus polttoaineen hintaan tai auton käyttökustannuksiin tuottaa 2,5 % lisäyksen joukkoliikenteen käyttöön ja vastaava prosentuaalinen lisäys henkilöauton matka-aikaan lisää puolestaan joukkoliikenteen käyttämistä 8,1 prosentilla.

”Henkilöauton käyttäjät siirtyvät joukkoliikenteen käyttäjiksi silloin, kun henkilöautoilun kustannukset tai matka-aika kasvavat. Henkilöautoliikenteen matka-aikojen kasvu voi myös lisätä aktiivisten kulkutapojen (tarkoittaa selvityksessä kävelyä ja pyöräilyä, toim. huom.) suosiota.”

”Toisaalta voidaan päätellä, että henkilöautoliikenteen ruuhkautumisesta johtuva matka-aikojen kasvu yhdessä joukkoliikenteen matka-aikojen lyhentämisen kanssa voisi houkutella eniten vaihtajia henkilöautosta joukkoliikenteeseen”, Kestävän liikkumisen toimien kulkutapavaikutukset -niminen selvitys toteaa sanatarkasti.

Henkilöautoilun rajoittamistoimista kaikkein vaikuttavimmaksi selvitys nostaa esille ruuhkamaksut erityisesti silloin, ”kun pyritään vähentämään henkilöautoliikennettä työmatkoilla”.

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistoimia tulisi selvityksen mukaan ”liittää jollakin suunnittelun tasolla yhteen ja toteuttaa niitä erityisesti yhdistelmänä henkilöautoilua vähentävien toimien kanssa”.

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo lähettää niin sanotun fossiilittoman liikenteen tiekartan – johon tämän jutun selvityskin liittyy – lausunnoille jo lähipäivinä.

Kyseisessä tiekartassa eli käytännössä toimenpideohjelmassa ehdotettavat toimenpiteet tulevat koskemaan erityisesti tieliikennettä, jonka osuus liikenteen päästöistä on laskennallisesti yli 90 prosenttia.

Tarkka toimenpidesuunnitelma julki jo lähipäivinä

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi eilen keskiviikkona, että ns. Fossiilittoman liikenteen tiekartta eli suunnitelma siitä, miten tieliikenteen päästövähennykset aiotaan lopulta tarkalleen toteuttaa, voidaan lähettää lausuntokierrokselle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen suunnitelma tullee julki jo lähipäivinä, mahdollisesti huomenna perjantaina.

LVM:n mukaan jo nyt on selvää, että kohti fossiilitonta liikennettä edetään vaiheittain ja ”ensimmäisistä tuista ja kannustimista” päätettäisiin jo tänä keväänä.

Sen jälkeen asiaan liittyviä päätöksiä tulee vielä lisää, aikataulullisesti ”syksyllä 2021”.

– Haluan kiittää hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Tämä osoittaa, että hallitus ottaa ilmastotyön vakavasti, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa aiheesta IS:lle lähetetyssä hallituksen tiedotteessa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?