Turkuun laadittu kilometri­verosuunnitelma paljastaa euroja, prosentteja ja autoilijoille suunniteltuja hinnankorotuksia – ”+0.10 €/km kaikille autoille”

Turun kaupunkiseudun uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu yhteensä 13 kunnan – Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku – MAL-alueelle.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman on laatinut Varsinais-Suomen liitto. Suunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon myös koronapandemian vaikutukset liikenteeseen.

17.12.2020 16:07

”Turun kaupunkiseudullakin on tarpeen varautua autoilun vero- ja maksupolitiikan väistämättömiin muutoksiin. Niiden pontimena ovat päästövähennystavoitteet ja toisaalta veropohjan muutokset autokannan sähköistyessä. Jos muutokset mahdollistavat oikeudenmukaisemmalla tavalla kohdentuvat käyttökustannukset esimerkiksi alueellisesti eroavien kilometrimaksujen avulla, ne voivat samalla toimia osana seudullista liikennepolitiikkaa.”

Sanatarkasti näin kirjoitetaan nyt juuri valmistuneessa Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jossa kuvaillaan muun muassa sitä, miten Varsinais-Suomessa aiotaan toteuttaa Suomen liikenteen massiiviset päästövähennyssitoumukset.

Kaikkein kiinnostavinta antia suunnitelmassa ovat silti siinä tarkastellut liikennepoliittiset toimenpiteet, joita on yhteensä 13 kappaletta.

Ne sisältävät muun muassa euro- ja prosenttimääräisiä lukuja koskien autoiluun liittyviä kustannuksia ja antavat siten myös suuruusluokkaa mahdollisesti odotettavissa oleville muutoksille.

Suunnitelman mukaan Turun kaupunkiseudulla on tarkasteltu ja mallinnettu seuraavia liikennepoliittisia toimia:

1. Autoliikenteeseen kohdistuvat toimet

 • Autoliikenteen kustannus +0.10 €/km kaikille autoille

 • Autoliikenteen kustannus +0.10 €/km Kehätie–Kaarinantie-linjan sisäpuolella (esim. ruuhkamaksu)

 • Nopeuksien alentaminen keskustoissa (30 km/h Turun, Naantalin, Kaarinan ja Liedon keskustoissa)

 • Pysäköinnin hinta +50% Turun keskustan nykyisellä maksualueella

 • Pysäköinnin hinta +50% Turun keskustan nykyisellä maksualueella + maksuvyöhykkeen laajennus (3 €/h)

 • Tie- ja katuverkon kehittäminen

2. Joukkoliikenteeseen kohdistuvat toimet

 • Turun sisääntuloväylien bussikaistat (osa autokaistoista bussikaistoiksi)

 • Joukkoliikenteen taksat -30%

 • Joukkoliikenteen taksat +30%

 • Joukkoliikenteen nopeuttaminen +15% koko seudulla

 • Joukkoliikenteen vuorotarjonta +30% koko seudulla

 • Joukkoliikenteen linjastomuutokset

3. Pyöräilyyn kohdistuvat toimet

 • Pyöräilyn nopeuden muutos +25% pääpyöräilyverkolla

Dokumenteissa muistutetaan, että tässä vaiheessa tarkastelut ovat vasta teoreettisia, eivätkä mallinnetut toimenpiteet ole myöskään sellaisenaan mukana suunnitelman toimenpideohjelmassa.

Mallinnuksia on kuitenkin tehty, jotta eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta olisi tutkittua tietoa.

”Keinoista tehokkaimpia ovat autoilun hintaan vaikuttavat toimet, joiden päätöksenteko tapahtuu valtakunnan tasolla”, suunnitelmassa joka tapauksessa todetaan.

Näin suunnitelma summaa 13 eri toimenpiteen vaikutuksia:

”Autoliikenteen yleinen hinnannosto (esim. km-vero) on tehokkain tapa vähentää autoliikenteen matkoja, km-suoritetta ja päästöjä. Suorite vähenee selvästi enemmän kuin automatkojen määrä, koska matkat suuntautuvat enemmän lähikohteisiin. Samalla toimenpide tukee kuntien omien lähipalvelujen käyttöä.

Auton km-hinta nousu vain Kehätie–Kaarinantie-linjan sisällä vähentäisi liikennettä vielä enemmän alueen sisällä, mutta kasvattaisi voimakkaasti Kehätien ja Kaarinantien liikennettä ja vähentäisi suoritetta ja päästöjä selvästi vähemmän maksualuetta kiertävien matkojen aiheuttamasta lisäsuoritteesta johtuen.

Turun keskustan pysäköintimaksujen muutos kohdistuu suppeaan alueeseen ja pieneen osaan automatkoista, joten vaikutukset koko seudun liikenteeseen jäävät pieniksi. Maksualueen laajentaminen vähentää keskustaan suuntautuvia automatkoja enemmän. Merkittävät muutokset koko seudun liikenteessä edellyttäisivät kuitenkin alueellisesti ja toimenpiteistään (pysäköintipaikkojen määrä, rajoitukset ja hinnoittelu) laajempaa pysäköintipolitiikkaa, jota tässä työssä ei ole tarkasteltu.

Joukkoliikenteen parantamistoimet johtavat joukkoliikennematkojen merkittävään kasvuun. Erityisesti joukkoliikenteen nopeuttaminen lisää matkustajamääriä. Nopeuttaminen ja täsmällisyyden parantaminen on edullista myös siksi, että se vähentää joukkoliikenteen tuotantokustannuksia.

Joukkoliikenteen hinnan laskun ja tarjonnan parantamisen vaikutukset ovat suurempia kaupunkiseudun ulkopuolella, jossa bussitaksat ovat korkeampia ja vuorotarjonta harvempaa, mutta sielläkin niiden vaikutukset matkustajamääriin ovat nopeuttamista pienempiä.

Kaikki joukkoliikenteen parantamistoimet vähentävät jossain määrin myös autoliikenteen matkoja, mutta suurempi osa uusista matkoista siirtyy kävelystä ja pyöräilystä.

Pyöräilyn nopeutuminen on autoliikenteen hinnoittelun ja joukkoliikenteen nopeuttamisen jälkeen tehokkain tapa vähentää automatkoja. Kuitenkin myös siinä suurempi osa uusista pyörämatkoista siirtyy kävelystä ja joukkoliikenteestä.

Toimenpiteet, jotka lisäävät yksittäisen kestävän kulkutavan (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) käyttöä, vähentävät kyllä osittain automatkoja mutta samalla myös muiden kestävien kulkutapojen matkoja. Merkittävien muutosten aikaansaamiseksi on parannettava samanaikaisesti kaikkien kestävien kulkutapojen palvelutasoa suhteessa autoliikenteeseen.”

Lähde: Turun kaupunkiseudun uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?