Mihin perustuu laskelma, jonka mukaan dieseliä ei enää tulevaisuudessa riitä henkilö­autoihin? Huippu­asiantuntijoilta ristiriitainen vastaus

Erilaiset biopolttoaineet kuten biodiesel aiotaan ohjata tulevaisuudessa tieliikenteestä mm. meri- ja ilmaliikenteeseen. Mutta miksi?

Riittääkö biopolttoaineita (kuten esimerkiksi biodieseliä, uusiutuvaa parafiinista dieseliä, ns. etanolibensiiniä sekä biokaasua) tulevaisuudessa myös henkilöautoihin? VTT:n mukaan vastaus on biodieselin osalta ei, Neste taas on eri mieltä.

4.12.2020 13:43

Muun muassa tulevassa fossiilittoman tieliikenteen suunnitelmassa tullaan todennäköisesti viittaamaan siihen, ettei uusiutuvaa bensiiniä ja dieseliä tule tulevaisuudessa riittämään niin sanottuun kevyeen kalustoon, sillä kaikki liikenevä biopolttoaine tarvitaan muualla.

Mutta millaisiin faktoihin laskelma, jonka mukaan esimerkiksi (bio)dieseliä ei enää tulevaisuudessa riittäisi muualle kuin niin sanottuun raskaaseen kalustoon, oikein perustuu?

Tähän kysymykseen Diagno Oy:n dieselasiantuntija Björn Boström, Metropolia AMK:n ajoneuvo- ja konetekniikan lehtori Heikki Parviainen, Neste Oyj:n asiantuntijaryhmä, VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Suomen autoteknillinen liitto SATL ry:n työryhmät vastaavat yhdessä seuraavasti:

”(Valtiollisessa päätöksenteossakin käytetty) arvio perustuu lukuisiin selvityksiin ja tutkimuksiin kestävästi saatavilla olevien nykyisen kaltaisen uusiutuvan dieselin raaka-aineiden saatavuuspotentiaalista sekä raskaan kaluston lisäksi etenkin vesi- ja lentoliikenteessä tarvittavista polttoainemääristä.

Kun liikennepolttoaineiden sekoitevelvoitetta koskevaa lainsäädäntöä päivitettiin vuona 2019 niin, että vuonna 2029 tulee liikennepolttoaineiden biosisältö olla vähintään 30%, tehtiin se pohjautuen selvitykseen, että tarvittava määrä biopohjaista polttoainetta on saatavissa, kestävästi ja kohtuullisella hinnalla. Lisäksi autojen energiatehokkuuden parantuessa sen jälkeen 30% osuuteen tarvittava biopolttoainemäärä (litroissa) itse asiassa pienenee.

Bio-osuutta ei eritellä henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen välillä, koska kaikki käyttävät samaa polttoainetta. Eli mitään ”raskaan kaluston” erityistä suosimista ei ole. Sen sijaan lentoliikenne kilpailee samasta polttoaineesta.

VTT:n näkemyksen mukaan globaalisti, tai edes Euroopan mittakaavassa, raaka-aineita valmistaa biodieseliä kestävästi ja hinnaltaan siedettävällä tasolla ei kuitenkaan riitä.

Neste painottaa, että ennusteet uusiutuvien polttoaineiden saatavuudesta ovat muuttuneet radikaalisti muutaman viime vuoden aikana. Esimerkiksi jo olemassa oleviin raaka-aineisiin ja teknologioihin perustuvia investointiuutisia on tullut useita viimeisen puolen vuoden aikana – erityisesti Yhdysvalloissa.

Myös uusista raaka-aineista tehdyistä polttoaineista (esim. e-fuels) on noussut oikea uskottava vaihtoehto. Jos suhteutetaan Suomen polttoainemarkkinoiden koko uusiutuvien polttoaineiden suunniteltuihin ja tiedossa oleviin tuotannonlaajennusprojekteihin, uusiutuvia polttoaineita kyllä riittää huomattavan laajamittaiseen käyttöön.

Nesteen oman, uudet raaka-aineet kuten metsätähteet, levän ja PtX (CO2) huomioivan, analyysin mukaan ei ole mitään syytä, miksei uusiutuvia polttoaineita riittäisi myös henkilöautoihin.

Tästä syystä esimerkiksi Neste investoi tällä hetkellä huomattavia määriä näiden vaihtoehtojen kehittämiseen ja markkinoille saattamiseksi kuluvan vuosikymmen aikana. Näiden uusien raaka-aineiden ja teknologioiden markkinoille tuomiseksi tarvitaan kuitenkin vakaa liiketoimintaympäristö, jolloin lainsäädäntö on avainasemassa.”

Lähde: Suomen Autoteknillinen Liitto (2020): Kysymyksiä dieselautoista – SATL:n asiantuntijat vastaavat.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?