Juuri julkistettu dokumenttiluonnos kertoo päästövähennyksien edellyttävän henkilöautoilun vähentämistä – keinona mm. verot

Uunituore luonnos valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sisältää myös lukuisia autoilun vähentämiseen viittaavia merkintöjä.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma aiotaan valmistella vuosille 2021-2032 niin, että suunnitelmasta voidaan päättää keväällä 2021. Suunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

17.11.2020 16:33

– Suomen kotimaan liikenteen päästöt eivät ole merkittävästi vähentyneet vuoden 1990 tasosta. Liikenteen päästöjen väheneminen edellyttää käyttövoimavalintojen lisäksi etenkin henkilöautoliikenteen liikennesuoritteen vähentymistä.

Muun muassa näin todetaan tänään julkistetussa ja 13.11. päivätyssä ”Valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa”, jonka seuraava etappi on lausuntokierrokselle lähtö.

Suunnitelmaluonnoksessa kirjoitetaan myös, että liikenteen verotuksen uudistamista käsitellään parhaillaan valtiovarainministeriön työryhmässä, jossa tieliikenteen verotuksen päästöohjaavuutta aiotaan kehittää niin, ”että voidaan vaikuttaa sekä uusien käyttövoimien yleistymisen nopeuteen että henkilöautoliikenteen suoritteeseen”.

Termi henkilöautoliikenteen suorite tarkoittaa käytännössä henkilöautoilla ajettuja matkoja ja vaikuttaminen käytännössä kyseisen suoritteen vähentämistä.

Suunnitelmaluonnoksen mukaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvattaminen edellyttää lisäksi, että ”kysyntää ohjataan kestäviin liikkumismuotoihin myös henkilöautoilua hillitsevin toimenpitein”.

Käytännössä hillitseminen voi tarkoittaa esimerkiksi veroja ja maksuja, mutta myös muita autoilun houkuttelevuuteen vaikuttavia seikkoja kuten esimerkiksi nykyistä hankalampaa pysäköintiä.

– Ilmastopolitiikan osalta raamin myös valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle asettavat pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet. Liikenteen päästövähennyskeinojen osalta valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sovitetaan yhteen fossiilittoman liikenteen tiekartan kanssa, jota parhaillaan valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla, suunnitelmaluonnos toteaa.

Suunnitelmaluonnoksen mukaan valtionhallinto selvittää parhaillaan myös sitä, miten auto- ja muun liikenteen ”tilanne-, sijainti- ja reittitieto saadaan jaettua sitä tarvitsevien toimijoiden kesken yhteentoimivasti sekä tietosuoja ja tietoturva huomioiden”.

Lisäksi selvitetään satelliittinavigointipohjaisten aika- ja paikkatietojärjestelmien hyödyntämistä sekä tähän liittyvää lainsäädäntöä.

Mikä ihmeen 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma?

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan sekä liikennejärjestelmän nykytilaa että visiota sen kehittämiseksi aina vuoteen 2050 saakka.

Lisäksi suunnitelmassa - jossa on otettu huomioon myös koronaepidemian tuomat muutokset - asetetaan valtion ja kuntien toimenpideohjelma seuraavalle 12 vuodelle siitä, miten liikennejärjestelmää kehitetään kaikkien eri liikennemuotojen osalta.

Suunnitelmaan sisältyy myös valtion rahoitusohjelma.

Hallituskausittain päivitettävän 12 vuodeksi kerrallaan laadittavan suunnitelman valmistelusta sovittiin kaikkien puolueiden kesken jo viime hallituskaudella.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?