VTT: Jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun on merkittävin toimi liikenteen päästöjen puolittamiseksi

Muita toimia ovat muun muassa pyöräteiden rakentaminen ja autokannan uusiutuminen.

6.10.2020 10:08

Merkittävin toimi liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun, ilmenee Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimuksesta. Muita merkittäviä toimia ovat muun muassa tuet julkisille lataus- ja tankkausasemille ja taloyhtiöiden latausinfralle.

Arvioituja toimenpiteitä on yhteensä 15 kappaletta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan vaikutustenarvioinnit osoittavat, että hallituksen tavoitetta liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ei voida toteuttaa ilman useita eri toimenpiteitä.

Vaikutustenarvioinnin tavoitteena on saada tietoa siitä, miten päästöjä voidaan vähentää konkreettisilla toimilla kustannustehokkaasti sekä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Jakeluvelvoitteen laajentaminen ja muut fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen tähtäävät toimet vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä vaikutustenarviointien mukaan noin 0,28 megatonnia. Seuraavaksi tärkein keino on liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvillä toimenpiteillä, joilla päästöjä voidaan vähentää noin 0,17 megatonnia.

Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja kävelyn sekä pyöräilyn investointiohjelman toteuttaminen sekä julkisen liikenteen tuet.

Jo toteutetuilla toimilla merkitystä

Autokannan uusiutumisen vauhdittaminen supistaisi päästöjä 0,16 megatonnia. Autokannan uusiutumista voitaisiin kiihdyttää kiristämällä EU-tasolla autonvalmistajiin kohdistuvia uusien autojen päästörajoja. Muita keinoja ovat muun muassa sähköautojen hankintatuet.

Merkitystä on myös jo toteutuneilla toimenpiteillä. VTT:n mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jo käyttöön otetuilla toimenpiteillä yhteensä noin 37 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Liikenteen päästöjen vähentäminen 50 prosentilla edellyttää kuitenkin, että hiilidioksidipäästöt vähenevät vielä 13 prosenttiyksikköä lisää.

Tulonmenetyksiä voidaan kompensoida

Syksyllä 2019 Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä ehdotti, että Suomeen luotaisiin kansallinen myyntilupiin perustuva liikenteen päästökauppajärjestelmä, jolla liikenteen päästöjen vähennystavoitteet saavutetaan.

Työryhmän mukaan hiilidioksidiveron osuus tuloista laskee henkilökohtaisten tulojen noustessa. Suurimmalle osalle tuloluokista veron osuus tuloista on kuitenkin alle prosentin.

Tästä seuraa Aalto-yliopiston työryhmän mukaan se, että valtio voi kompensoida valtaosalle pienituloisista kotitalouksista päästökauppajärjestelmän aiheuttamat tulonmenetykset varsin pienellä osuudella päästökaupan tuotoista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?