Sähköautojen lataus­järjestelyissä edessä ongelmia – ARA suosittaa 3x16A syöttöä per piste ja arvioi jopa arvonpudotuksen uhkaavan

Liikenne- ja viestintäministeriössä parhaillaan valmistuvassa fossiilittoman liikenteen suunnitelmassa tullaan käsittelemään myös sähköautojen latauspaikkoja. ARA:n esitysmateriaaleista selviää, että taloyhtiötasolla taklattavia ongelmia on näkyvissä koko joukko.

Taloyhtiöiden pitäisi ARA:n mukaan pystyä tarjoamaan sähköautoilijalle lähtökohtaisesti 11kW:n latausteho. Sähköautojen kulutus asettuu autosta ja käyttötavasta riippuen yleensä välille 10–35 kWh/100 km, eli 11kW:n latauslaitteella autoon voi ladata tunnissa karkeasti noin 30–100 km toimintamatkaa – olettaen, että myös auton sisäinen laturi tukee 11kW:n tehoa.

24.9.2020 7:03

Liikenteen päästövähennystyöryhmässä eli ns. fossiilittoman liikenteen tiekartan suunnittelussa mukana olevan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n käsityksen mukaan jokainen sähköauto tarvitsee lähtökohtaisesti kotilatauspisteen, mihin liittyy melkoinen joukko sekä teknisiä, taloudellisia että asenteellisia ongelmia.

Näistä ensimmäisiin kuuluu muun muassa olemassa olevien autopaikkojen nykyinen sähkötekniikka, joka on tyypillisesti ikääntynyttä.

Käytännössä taloyhtiöiden olemassa oleva laiteinfra on siis pääasiassa mitoitettu vanhastaan lähinnä perinteiselle moottorin esilämmittimelle, jonka tehontarve on noin 500 wattia. Kyseinen luku on alle kolmasosa verrattuna kaikkein pienitehoisimpiinkin (1600W eli 1,6kW) sähköautojen hidaslatauslaitteisiin.

Latauslaitteen maksimitehon määrää käytännössä keskuksen sulake sekä syöttöjohtojen paksuus. Kohtuullisen hyvään 11 kW tehoon pystyvät latauslaitteet eivät kuitenkaan ole juuri sen kalliimpia kuin lähinnä töpselihybrideille kelpaavat huomattavasti pienemmät eli 1,6 tai 3,7 kW latausasemat.

Lisäksi myös olemassa olevien parkkipaikallisten sähkötolpallisten taloyhtiöiden sähkörasiat sekä -koskettimet ovat IS:n näkemän ARA:n materiaalin mukaan keskimäärin heikossa kunnossa, eivätkä ne tyypillisesti kestä laajamittaisen lataamisen vaatimaa korkeaa ja pitkäkestoista kuormitusta.

ARA:n liikenteen päästövähennystyöryhmille pitämässä esityksessä todetaankin, että tulevaisuuden laajojen lataamistarpeiden toteuttaminen edellyttää laajaa nykyisten sähköjärjestelmien saneerausta sekä sähköteknistä lisärakentamista.

Asennepuolella vaikuttaa muun muassa taloyhtiöiden hallitusten keski-ikä, joka on korkea ja sitä myöten myös osin yleisesti muutosvastainen.

Sähköautoihin liittyy siis paljon henkilökohtaisia mielikuvia – kuten tulipalovaara – ja yhtiöissä epäillään esimerkiksi sähköautoilun ja lataamisen todellisen ympäristövaikutuksen määrää.

Auton mukana tulevan tilapäislatauslaitteen jatkuva käyttö ei ARA:n mukaan ole turvallisuussyistä suositeltavaa. Se on myös yksi syy siihen, miksi latauspistokepaikalta pitäisi mieluummin löytyä teknisesti huomattavasti kestävämpi ja turvallisempi ns. Mennekes-pistoke.

Suuri ongelma on myös vain osaa asukkaista hyödyttävien kulujen jakautuminen kaikille, kun kiinteistön autopaikat on taloyhtiön hallussa.

Tilanne on luonnollisesti omiaan tuottamaan vastustusta, mikäli osa osakkaista ei koe hyötyvänsä yhtiön latausinvestoinnista riittävästi tai välttämättä millään tavalla.

Taloyhtiön hallituksilla onkin tällä hetkellä oikeus kieltää esimerkiksi latausjärjestelmän omakustannetoteutus kokonaan, vaikka kiinteistön sähköjärjestelmässä ei olisi toteutukselle nimenomaista teknistä estettä.

ARA:n esitysmateriaalien perusteella yksi merkittävä uhka taloyhtiöille on myös niin sanottuun ”huonoon investointiin” lähteminen.

Tämä tarkoittaa sitä, että latauslaiteremonttiin ryhtyvässä taloyhtiössä järjestelmä mitoitetaan säästö- tai tietämättömyyssyistä vain tämän hetkiselle minimitarpeelle eli esimerkiksi asennettavien maakaapelien koossa säästetään.

Näin syntyy tilanne, jossa latauslaitteiden lisääminen ja/tai tehon kasvattaminen ei myöhemmin onnistu ilman mahdollisesti suuriakin lisäkustannuksia.

Myös tavalliset matalan tehon hyväkuntoisetkin Suko-pistorasiat ovat ARA:n materiaalin mukaan taloyhtiössä riski, sillä ne ohjaavat ”virheellisesti käyttämään auton tilapäislatauslaitetta jatkuvasti”.

Autopaikan kulutusmittarointi ja laskutus voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Taloyhtiöiden päätöksentekoa asiassa vauhdittanee tulevaisuudessa myös arvonkehitysennuste. Jos siis sähköauton latauspistokkeesta tulee joskus vaikkapa parvekkeeseen tai pesukoneliitäntään verrattavissa oleva normi, voi latauspaikaton taloyhtiö jäädä jälkeen myös asuntojen ja liiketilojen arvoissa.

ARA:n mukaan ongelmat pitää ratkaista rakentamalla yksinkertaisesti taloyhtiöihin riittävästi kapasiteettia, eli mahdollistaa sähköautokäyttöön suunnitellut asianmukaiset latauslaitteet sekä vähintään 3x16 A:n syöttö per latauspiste.

Näin mahdollistetaan täyssähköautoille riittävä 11 kW:n latausteho älykkäällä latauskuorman hallinnalla, minkä jälkeen taloyhtiö tai osakkaat voivat hankkia pysäköintipaikoilleen erilaisia latauslaitteita käyttötarpeen mukaisesti.

Riittävän tehoisen latausinfran rakentamiseen ARA esittää materiaalissa tarkemmin määrittelemätöntä rahallista tukea, jotta sähköiseen autoiluun panostaminen saisi taloyhtiöissä vauhtia.

Kolikon kääntöpuolella yksittäisen kiinteistön arvo ei ARA:n näkemyksen mukaan toisaalta enää kehity normaalisti 2–4 vuoden kuluttua, mikäli sähköauton latausmahdollisuutta ei ole tarjolla.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tehtävänä on myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoilla rahoitetun asuntokannan käyttöä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta lähtee lausuntokierrokselle lokakuun lopussa 2020 ja se viedään sen jälkeen valtioneuvoston käsittelyyn. Tiekarttaa tekevän työryhmän toimikausi päättyy 30.10.2020.

Juttua korjattu 25.9. klo 13.44: Jutussa kerrottiin aiemmin, että tiekartta on tulossa lausuntokierrokselle syyskuussa, mutta se lähtee lausuntokierrokselle lokakuun lopussa.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?