EU-komissio ehdottaa autojen kulutustietojen seurantaa huoltojen ja katsastusten yhteydessä - Autot - Ilta-Sanomat

EU-komissio ehdottaa autojen kulutustietojen seurantaa huoltojen ja katsastusten yhteydessä

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle kirjelmän komission ehdotuksesta, joka koskee henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen ajonaikaisia polttoaineen ja muiden ajoenergioiden kulutustietoja.

Autojen ajonaikaisten päästöjen valvonta halutaan ulottaa EU:ssa entistä pidemmälle ja syvemmälle.

27.7.2020 6:52

Asian taustalta löytyvät Euroopan unionin säädökset ajoneuvovalmistajia koskevista sitovista raja-arvoista, jotka määrittävät, kuinka paljon uudet henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot saavat tuottaa hiilidioksidipäästöjä ajon aikana.

Asetuksen mukaan ajoneuvovalmistajien ja kansallisten viranomaisten on seurattava ja raportoitava, ovatko henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen todelliset ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen- tai energiankulutus linjassa raja-arvojen kanssa.

Tavoitteena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saada tietoa siitä, päästääkö ajoneuvo todellisessa liikennekäytössä hiilidioksidia ilmaan korkeintaan yhtä paljon kuin sen tyyppihyväksyntävaatimuksissa on ilmoitettu.

Komission tuoreen ehdotuksen mukaan jäsenmaiden olisi vuodesta 2021 alkaen kerättävä ja ilmoitettava henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutusta mittaavaan järjestelmään tallentuvia seurantatietoja.

Tietoja kerättäisiin ajoneuvovalmistajilta niiden uusien ajoneuvojen osalta, joiden seurantalaitteet tallentavat tietoja ajoneuvojen valmistajien tietokantoihin esimerkiksi korjaamokäyntien yhteydessä.

Lisäksi jäsenmaiden olisi varmistettava, että katsastustoimipisteet keräävät ja tallentavat ajoneuvojen laitteistoon kertyvät kulutuslukemat vuodesta 2021 alkaen määräaikaiskatsastusten yhteydessä ajoneuvoilta, jotka on ensirekisteröity 1.1.2021 alkaen.

Tiedot puolestaan raportoitaisiin Euroopan ympäristökeskukselle 1.4.2022 lähtien.

Valtioneuvosto eli Suomen hallitus pitää eduskunnalle toimittamassaan kirjelmässä tärkeänä sitä, että EU:ssa voidaan entistä paremmin seurata ajoneuvojen todellisia ajonaikaisia kulutustietoja suhteessa tyyppihyväksyntätietoihin. Asiassa aktiivisesti toimineen Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ”suoraan ajoneuvoista tapahtuvan langattoman tiedonsiirron tulee olla tulevaisuuden tavoite, ja sitä koskevaa kehitystyötä on jatkettava”.

Kirjelmän mukaan valtioneuvoston olisi lisäksi selvitettävä, voitaisiinko tietoa kerätä muilla vaihtoehtoisilla tavoilla kuin määräaikaiskatsastuksessa. Katsastusalalle ja viranomaisille olisi myös taattava riittävä siirtymäaika.

Jos asetus hyväksytään komission ehdottamassa muodossa, tietoa keräävän viranomaisen sekä katsastusyritysten olisi nopeasti kehittävä laitteistoaan ja tietojärjestelmiään, mikä saattaisi nostaa esimerkiksi katsastuksen hintaa.

Komission ehdotuksesta äänestettäneen todennäköisesti EU:n ilmastonmuutoskomiteassa syksyllä 2020.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?