Kilometrivero etenee kohti maalia – viran­omaiset käynnis­televät nyt tiemaksu­järjestelmän ”iteroivaa suunnittelua”

Niin sanotun tiemaksun nimellä kulkevaa autoilun sijaintipohjaista verottamista eli ns. ruuhkamaksuksikin kutsuttua hanketta ei suinkaan ole haudattu – päinvastoin.

Keväällä Uudellamaalla nähtiin tiesulkuja. Seuraavat ”sulut” Uudenmaan keskeisimmillä väylillä saattavat olla joko virtuaalisia tai perinteisemmin rakennettuja maksuportteja.

28.5.2020 7:05

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen ns. MAL-suunnitelmassa tiemaksut ovat edelleen mukana, ”yhtenä merkittävänä ja tehokkaana keinona vähentää ajoneuvoliikenteen päästöjä”.

IS:n läpi käymien tuoreimpien viranomaisdokumenttien mukaan työ on nyt siinä vaiheessa, että kilometriverohankkeen alaprojekti nimeltä tiemaksujärjestelmän iteroiva suunnittelu ja vaikutusten arviointi on käynnistymässä.

Iterointi tarkoittaa ongelmanratkaisumenetelmää, jossa ongelman ratkaisu tarkentuu vähitellen, kerta kerran jälkeen toistamalla.

Aiheeseen liittyvä viranomaispohjainen työnjako on sovittu sellaiseksi, että valtio valmistelee tiemaksujen käyttöön ottamisen mahdollistavaa lainsäädäntöä ja pääkaupunkiseudun kunnallishallinto sekä valtio asetetaan suunnittelemaan ja arvioimaan toteuttamiskelpoista hinnoittelujärjestelmää yhdessä.

Varsinaisen hinnoittelun osalta selvitys ”optimaalisiksi” kuvatuista maksu- ja perintämalleista sekä vaadittava lainsäädäntö laaditaan ensin. Sen jälkeen vuorossa ovat maksujen käyttöönottoon liittyvät lopulliset päätökset.

Järjestelmän reunaehdoksi on tällä hetkellä määritelty kuvaus riittävän tehokas/vaikuttava päästövähennysten kannalta.

  IS:n näkemien asiakirjojen mukaan tiemaksuja ajetaan erityisesti päästövähennysten avulla siten, että julkisen liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuuden lasketaan nousevan tiemaksujen käyttöönoton jälkeen kaikkiaan neljä prosenttiyksikköä.

  Lisäksi liikenteestä aiheutuvat päästöt pienenisivät samaisen laskelman perusteella tiemaksujen ansiosta noin viisi prosenttia.

  Maksumiehen ja -naisen rooliin joutuvalle autoilijalle tiemaksuja (tai -veroja) markkinoidaan ruuhkien vähenemisellä.

  Sekin on jo dokumenteissa selvää, että tiemaksujen nimellä kulkeva kilometrivero myös tiivistäisi yhdyskuntarakennetta eli tuottaisi tiheämmin rakennettua, niin sanotusti joukkoliikennemyönteistä kaupunkia.

  Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelman mukaan tiemaksuasia on tulossa päätöksentekoon vielä tämän hallituskauden aikana.

  Käytännössä uusia avauksia aiheesta saatetaan hyvinkin nähdä esimerkiksi syksyllä odottavien poliittisten budjettikeskustelujen yhteydessä. Painetta uusiin maksuihin löytynee niin velanottoa lisäävän koronakriisin kuin liikenteeseen kohdistuvien massiivisten päästövähennyslupaustenkin tiimoilta.

  Hallitus ajaa tiemaksuja lakikirjaan

  Pitkään puhutut tiemaksut hypähtivät eteenpäin pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen myötä, kun ”Osallistava ja osaava Suomi -sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” -nimiseen hallitusohjelmaan kirjattiin, että hallituskaudella valmistellaan ja säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton. Pääministerin vaihtuminen Sanna Mariniin ei vaikuttanut kirjaukseen.

  Osion tuoreimmat

  Luitko jo nämä?