Poliisien järjestö: Osa yli 20 km/h ylinopeuksista voi jäädä jatkossa kokonaan rankaisematta?

Uudessa tieliikennelaissa oleva liikennevirhemaksu on Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen mukaan esimerkki huonosta ja rikosoikeudellisten kriminalisointiperiaatteiden vastaisesta lainsäädännöstä.

Uuden liikennevirhemaksun ja rikoslain rajapinnasta löytyy merkittävä ongelma, sanoo Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys.

Lakkautetun liikkuvan poliisin perinteitä vaalivan Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen mukaan uusi tieliikennelaki mahdollistaa sen, että osa yli 20 km/h ylinopeuksista jää jopa kokonaan rankaisematta.

Tämä johtuu yhdistyksen mukaan siitä, että uuden liikennevirhemaksun soveltamisala päättyy 20 km/h ylinopeuteen ja jo 21 km/h ylinopeudesta tulisi rangaistussäännöksenä käyttää rikoslain 23 luvun 1 §:ään kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamista.

Lain tulkinnan mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ei voida kuitenkaan rangaista silloin, jos tienkäyttäjän menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vain vähäistä vaaraa.

”Kun liikennevirhemaksu voidaan määrätä enintään 20 km/h ylinopeudesta, sitä suuremmasta, vain vähäistä vaaraa aiheuttavasta ylinopeudesta ei voi määrätä kumpaakaan, ei sakkoa eikä liikennevirhemaksua”, perinneyhdistyksen tiedote kertoo ja jatkaa:

”Liikennevirhemaksun liian alhainen soveltamisalue voi johtaa käytännössä siihen, että poliisi ei voi rangaista sakolla esimerkiksi moottoritiellä 100 km/h tai 120 km/h rajoitusalueella ajettua yli 20 km/h ylinopeutta ellei teon tunnusmerkistö täytä RL (rikoslain) 23 luvun 1 §:n 3 mom. kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistöä, johon sisältyy vähäistä suurempi vaara toisen hengelle tai terveydelle.”

Konkreettisesti tämä esiintyy yhdistyksen mukaan erityisesti syksyisin, talvinopeusrajoituksiin siirryttäessä.

Silloin ”tänään 10 km/h ylinopeus” saattaa olla ”huomenna 30 km/h ylinopeus”, vaikka olosuhteet tiellä ovat täysin samat.

Helposti korjattavissa?

Yhdistyksen mukaan tilanne olisi helposti korjattavissa siten, että uuden tieliikennelain 165 §:ssä tarkoitettua kiinteämääräisen liikennevirhemaksun soveltamisaluetta laajennettaisiin Ruotsin ja useiden muiden maiden esimerkkien mukaisesti jopa 30 – 40 km/h ylinopeuksiin asti.

– On täysin käsittämätöntä, että kyseinen merkittävä epäkohta on jäänyt 1.6.2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin, vaikka useat liikenneturvallisuuden asiantuntijatahot ovat lain lausuntokierroksella omissa lausunnoissaan kiinnittäneet huomionsa edellä kuvattuun vakavaan epäkohtaan, yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Haapala sanoo tiedotteessa.

Haapalan mukaan lainsäädännön korjaaminen jätetään nyt pahimmassa tapauksessa tuomioistuinten tehtäväksi.

– On erittäin vaarallista se, että lakiin jätetään epäkohtia, joista useammat asiantuntijatahot ovat huomauttaneet lainlaatijaa lain valmistelun aikana. Uuden tieliikennelain valmistelun taso näyttää jääneen joiltain osin erittäin heikolle tasolle, mikä näyttää olevan liian yleistä maamme nykyisen lainsäädännön valmistelussa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?