Yhden ”epäajoneuvon” käyttö loppuu 1. kesäkuuta

Uusi tieliikennelaki kieltää vetokoukkuun kytkettävien hinausvaunujen käytön.

Kesäkuusta alkaen auton vetokoukkuun ei saa kytkeä dollya.

3.4.2020 6:57

Auton hinaamiseen käytettävä hinausapuvaunu eli dolly on sikäli erikoinen ajoneuvo, että se ei ole pykälien mukaan edes ajoneuvo, eikä se kuulu rekisteröintivelvollisuuden piiriin.

Vielä toistaiseksi eli toukokuun loppuun saakka apuvaunu on kuitenkin luokiteltu samanlaiseksi hinausvälineeksi kuin esimerkiksi hinauspuomi.

Hinausapuvaunuja on runsaasti myynnissä käytettyinä. Tältä ne näyttävät.

Vaikka apuvaunua ei ole määritelty nykyisessä lainsäädännössä, eikä sille ole säädetty tai määrätty virallisia teknisiä vaatimuksia, niin Traficom on antanut katsastustoimipaikoille ohjeen, jonka mukaan apuvaunussa pitää olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä irrotettavissa olevassa valaisintelineessä.

Dolly kiinnitetään hinaavan ajoneuvon vetokoukkuun ja hinattavan ajoneuvon etu- tai takapyörät nostetaan apuvaunun päälle. Hinattavassa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ei ole hinauksen aikana kuljettajaa. Apuvaunulla saa hinata toista autoa enintään nopeudella 60 km/h, ja apuvaunuhinaukseen sovelletaan hinaamisesta annettuja yleismääräyksiä.

Uusi tieliikennelaki kieltää yksiselitteisesti hinausvaunujen käytön tiellä, sillä hinaavan ajoneuvon kannalta tilanne on sama kuin jos vetokoukkuun olisi kytketty jarruton perävaunu. Autoon saa kuitenkin kytkeä vain enintään 750 kilogrammaa painavan jarruttoman perävaunun – ja autonvalmistaja on voinut määrätä autolle tätäkin pienemmän vetomassan.

Dollyn kieltämisen perusteluissa todetaan näin

”Apuvaunuja kuitenkin käytetään tyypillisesti henkilöauton hinaamiseen, jolloin mainittu massa käytännössä aina ylittyy ja syntyy epäselvä tilanne sen suhteen, saako vetoajoneuvoon tehdä tällaisen kytkennän, ja onko asia huomioitu kytkentälaitteen ja esimerkiksi vetoajoneuvon jarrujen mitoituksessa.”

Hinausapuvaunujen määrästä ei ole tietoa, koska niitä ei ole rekisteröity. Pohjois-Amerikassa isoilla matkailuautolla liikkuvat karavaanarit hinaavat dollyjen avulla henkilöautoja, joilla he liikkuvat leiriytymisen jälkeen. Tämä on toki mahdollista myös Suomessa toukokuun loppuun saakka.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?