Suomeen uusi professuuri – vahvistaa osaamista Oulussa ja ajoneuvoalalla ylipäätään - Autot - Ilta-Sanomat

Suomeen uusi professuuri – vahvistaa osaamista Oulussa ja ajoneuvoalalla ylipäätään

Kuvassa Oulun yliopiston käytössä oleva itseohjautuva tutkimusauto.

Julkaistu: 25.3. 16:01

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri.

Uuden professuurin tavoitteena on kehittää autoalan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan yliopistollista koulutusta, kertoo Oulun yliopisto, jonka mukaan uusi tehtävä täydentää hyvin yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan osaamista.

Professuurin kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Kyseiseen kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1. maaliskuuta 2020 alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.

Myllerrys kiehtoo uutta professoria

Juntusen mukaan autoala on suurten muutosten kourissa muun muassa lisääntyneen ympäristötietoisuuden, teknologisen kehityksen ja nuorten autoilua kohtaan muuttuneiden asenteiden vuoksi.

Alan haasteet ja muutokset koskevat laajasti niin henkilö- kuin tavaraliikennettä ja uusilla liiketoimintamalleilla, kuten alusta- ja jakamistaloudella, on myös oma roolinsa muutoksessa.

Tavarankuljetuksissa autojen osuus on perinteisesti ollut suuri.

Logistiikkaan liittyvät kustannukset Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa vaikuttavat merkittävästi Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja ihmisten elintasoon. Toisaalta suuri osa valtion tuloista saadaan ajoneuvojen ja liikenteen verotuksesta.

Juntusta tämä kaikki autoalalla tapahtuva myllerrys kiehtoo.

– Koen alan erittäin mielenkiintoiseksi ja odotan, että alan liiketoiminta tarjoaa haasteiden lisäksi paljon mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa, tutkijan uran lisäksi autoalalla erilaisissa tehtävissä toiminut Juntunen toteaa.

Uudet teknologiat, ympäristönsuojelun vaatimukset ja toimintamallit mahdollistavat jo olemassa olevien yritysten uudistumisen, kasvun ja uusia liiketoimintamalleja, hän näkee.

Uusi yrityksiä syntymässä?

Jouni Juntunen uskoo myös, että alalle syntyy uusia yrityksiä.

– Nyt on korkea aika aloittaa ja jatkaa pitkäjänteiseen tutkimukseen ja tietoon perustuvaa yhteistyötä autoalan eri toimijoiden, yritysten ja julkisen sektorin kesken, hän sanoo.

Tavoitteena on käydä vuoropuhelua alan kehityksen hahmottamiseksi ja osaamistarpeiden turvaamiseksi. Esimerkiksi yksistään Oulussa Automotive -klusteriin kuuluu yli 40 yritystä.

Professuuria tukevat Autoalan keskusliitto ja Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiö.