Valtakunnallisen liikenne­järjestelmä­suunnitelman tavoitteet asetettu – näin valtion rahat ja resurssit aiotaan kohdistaa

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelmalle kolme tavoitetta.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. Suunnitelman hyväksyy valtioneuvosto. Ennen hyväksymistä suunnitelma annetaan eduskunnalle selontekona.

4.3.2020 14:01

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma rakennetaan seuraavien tavoitteiden perusteella:

  • ”Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat - erityisesti kaupunkiseuduilla.”

  • ”Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.”

  • ”Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee.”

Käytännössä kirjaukset tarkoittavat muun muassa sitä, että valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla päästövähennyksiin pyritään erityisesti kaupunkiseuduilla, koska kaupungeissa mahdollisuudet ”kestävien liikkumismuotojen edistämiseen” eli muun muassa joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn ovat suurimmat.

Harakka johtaa projektia

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden tavoitteleminen liikennejärjestelmässä puolestaan tarkoittaa, että rajalliset resurssit pyritään kohdistamaan siten, että niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Kääntäen ilmaistuina resursseja ei siis tulla kohdistamaan hankkeisiin, joiden hyöty on esimerkiksi mainittujen tavoitteiden kannalta huono.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavaa parlamentaarista ryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd). Tavoitteet toimivat selkärankana kaikelle suunnitelman jatkovalmistelulle.

Rahat tiukassa, lisärahaa ehkä myöhemmin

Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut myös liikennejärjestelmäsuunnitelman taloudelliset rajat. Niiden mukaan suunnitelman laatiminen perustuu alkuvaiheessa julkisen talouden suunnitelman mukaiseen valtion talousarviorahoitukseen.

Kun suunnittelu etenee, tarkastellaan talousarviorahoituksen määrää suhteessa suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Myös rahoituspohjan laajentamista talousarviorahoituksen ulkopuoliseen rahoitukseen tarkastellaan työn edetessä.

Mistä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on kyse?

Liikennejärjestelmä koostuu liikenneverkosta, palveluista, liikennejärjestelmän tukitoimista, kuten tiedosta ja liikenteen ohjauksesta, sekä kaikista liikennemuodoista eli tieliikenteestä, rautatieliikenteestä sekä vesi- ja lentoliikenteestä.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma puolestaan sisältää toimenpideohjelman siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma.

Kunkin hallituskauden alussa liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa sekä tarvittaessa tarkistetaan julkisen talouden suunnitelman muuttuessa.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032 ja se viimeistellään syksyllä 2020.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?