Raportti: Kehä ykkönen säilyy varmuudella maantienä vain välillä Turuntie-Lahdenväylä – loput saatetaan bulevardisoida

Väyläviraston teettämä vuoteen 2050 ulottuva liikennevisio maalaa pääkaupunkiseudulle massiivista määrää kaupunkibulevardeja.

”Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet” -loppuraportissa luodaan katsaus pääkaupunkiseudun tieverkon tulevaisuuteen.

3.3.2020 12:16

Kehä ykkösen sisäpuolinen Länsiväylä, Turun moottoritie, Tampereen moottoritie, Tuusulanväylä, Lahdenväylä, Itäväylä. Sekä myös itse Kehä I välillä Länsiväylä-Turun moottoritie ja Lahdenväylä-Itäväylä.

Siinä lista, jossa luetellut moottoritiemäiset väylät voidaan ”Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet” -loppuraportin mukaan kehittää ”pitkällä aikavälillä pääkaduiksi”, eli käytännössä kaventaa ja muuten muokata enemmän tai vähemmän niin sanotuiksi kaupunkibulevardeiksi.

Raporttiin, joka on osa parhaillaan ehdotusvaiheessa olevan Uusimaa 2050 -kaavan valmisteluaineistoa, on kuitenkin kirjattu, että kyseisten hankkeiden etenemisen edellytyksenä pitää olla linja-auto- ja tavaraliikenteen toimintavarmuuden turvaaminen tai vaihtoehtoisesti se, että väylien vaikutusalueella oleva merkittävä terminaali, kuten esimerkiksi Länsisataman rahtiliikenne poistuu.

Katuina mainittujen väylien liikenneympäristöä muokattaisiin joka tapauksessa ”maankäytön ja lähiliikkumisen lähtökohdista”.

Se tarkoittaa käytännössä nopeusrajoitusten laskemista, rakentamisen tiivistämistä mm. nykyisille melualueina toimiville pientareille sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kaikkinaista suosimista.

Tulevassa maakuntakaavassa (jota viimeistellään parhaillaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2020) väyläraportin esittämät liikennevisiot näkyvät lähinnä mahdollistavina kaavamerkintöinä.

Käytännössä mahdollistaminen tarkoittaa tässä sitä, että Kehä I:n sisäpuoliset moottoritiemäiset ulosmenotiet on uudessa kaavassa varustettu merkinnällä ”Joukko- ja/tai tavaraliikenteen kannalta merkittävä tie tai katu” – joka ei siis estä kyseisten väylien muuttamista bulevardeiksi eli kaduiksi.

Luetelluista säteittäisistä väylistä poiketen Kehä ykkönen on kuitenkin kaavaehdotuksessa kokonaisuudessaan tietä, joko maakunnallisesti (väli Turuntie-Lahdenväylä) tai seudullisesti (muu osuus) merkittäväksi määriteltynä.

Kehätiepätkien osalta suoraviivainen kaupunkibulevardisointi eli kaduksi muuttaminen ei siis tulevan kaavan puolesta onnistu.

Sen sijaan tunneloidun kehätien päälle toteutettua kaupunkibulevardia tuleva maakuntakaava ei estä. Espoossa sellainen onkin jo ennakkotapauksena varsin pitkällä, nimittäin Tapiolan ja Otaniemen välillä.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?