Kommentti: Linja-autopysäkkien luokkajako häviää kesäkuussa – turha uudistus! - Autot - Ilta-Sanomat

Kommentti: Linja-autopysäkkien luokkajako häviää kesäkuussa – turha uudistus!

Uuden tieliikennelain myös kaikki linja-autopysäkit merkitään jatkossa keltapohjaisella merkillä.

Uuden tieliikennelain myös kaikki linja-autopysäkit merkitään jatkossa keltapohjaisella merkillä.

Julkaistu: 14.2. 14:55

Erilliset lähi- ja kaukoliikenteen linja-autopysäkit katoavat kesäkuun alussa.

Läheskään kaikkia tieliikennelain uudistukseen liittyviä liikennemerkkiuudistuksia on vaikea ymmärtää. Monet uudistuksista ovat sellaisia, että niistä hyötyvät vain liikennemerkkejä tekevät yritykset.

Yksi tällainen turha uudistus on luopuminen linja-autopysäkkien ”kaksimerkkijärjestelmästä”. Nykyisinhän paikallisliikenteen pysäkit merkitään keltaisella pohjalla olevalla mustalla bussilla ja kaukoliikenteen pysäkit sinisellä pohjalla olevalla valkoisella bussilla.

Tokihan moni pysäkki palvelee molempia linjatyyppejä, mutta taajamien pääväylien varsilla taitaa olla paljon myös sellaisia pysäkkejä, joille kaukoliikenneautot eivät pysähdy.

Jatkossa ainoa linja-autopysäkin merkki on nykyinen paikallisliikenteen merkki eli musta auto keltaisella pohjalla. Tai merkki näyttää samalta, mutta ehkä siihen on tehty jotakin pientä viilausta, joka tekee nykyisistä merkeistä 1. kesäkuuta vanhentuneen.

Kaukoliikenteen linja-autopysäkin merkkiä ei ole uudessa liikennemerkkikuvastossa.

Kaukoliikenteen linja-autopysäkin merkkiä ei ole uudessa liikennemerkkikuvastossa.

Uuden merkin saatesanoissa todetaan näin:

”Merkillä osoitetaan paikka, joka on tarkoitettu linja-autoon nousemista tai siitä poistumista varten. Muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa ei saa pysäköidä pysäkkikorokkeen kohdalle, tai jos pysäkkikoroketta ei ole, tiemerkinnöin osoitetulla matkalla merkin kummallekaan puolelle. Jos tiemerkintää ei ole, pysäköinti 12:ta metriä lähemmäksi merkkiä on kielletty. Tälle alueelle saa pysäyttää ajoneuvon, jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä. Merkin yhteydessä voidaan esittää pysäkin nimi, linjojen tunnukset sekä muuta linja-autoliikennettä palvelevaa tietoa.”

Taajamissa uudistus on varsin edullinen toteuttaa – olettaen, että uusi merkki on sama kuin nykyinen – mutta niiden ulkopuolella uudistus nielee rahaa. Siirtymäaikaa sinisten merkkien korvaamiselle keltaisilla on kymmenen vuotta.

Se, mitä uudistuksella saavutetaan, ei ihan heti avaudu satunnaisesti linja-autoja käyttävälle. Nykyinen käytäntö on ollut maallikkomatkaajalle varsin selvä.

Tuoreimmat osastosta