Tutkimus löysi Audi-miehistä yhteisen piirteen - Autot - Ilta-Sanomat

Tutkimus löysi Audi-miehistä yhteisen piirteen

Audi herättää tunteita.

Audi herättää tunteita.

Julkaistu: 29.1. 10:29

Tutkimuksen mukaan itsekkäät, mutta myös tunnolliset ihmiset suosivat Audeja ja muita statusautoja.

Itsekeskeiset miehet omistavat muita useammin Audin, BMW:n tai Mercedeksen kaltaisen statusauton, selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

Sosiaalipsykologian professori Jan-Erik Lönnqvist tutki liikenteessä sääntöjä rikkovia ja aggressiivisesti käyttäytyviä kuljettajia ja huomasi, että riidanhaluiset, omapäiset ja epäempaattiset miehet suosivat kalliita statusautoja.

Lönnqvistin mukaan itsekeskeiset persoonallisuuspiirteet selittävät sekä halun omistaa statustuotteita että sen, miksi kyseiset henkilöt rikkovat liikennesääntöjä muita useammin.

Yllättäen myös tunnollisesti liikenteessä käyttäytyvät kuljettajat suosivat statusautoja, sillä luotettavana itseään pitävät kuljettajat haluavat kertoa siitä ulospäin ajamalla autolla, jonka imago on yhtä lailla luotettava, tutkimuksesta selviää.

Nämä ihmiset ovat tutkimuksen mukaan pääsääntöisesti kyvykkäitä, kunnianhimoisia, luotettavia ja hyvin organisoituneita. He huolehtivat asioistaan ja terveydestään ja pärjäävät tutkimuksen mukaan usein myös työelämässä.

Juttua täydennetty tutkimuksen tiedoilla 29.1.2020 kello 12.46.

Yhteensä 1 892 autonomistajaa vastasi paitsi kysymyksiin, jotka liittyivät heidän autoonsa, kulutustottumuksiinsa ja varallisuuteensa, myös kysymyksiin, jotka luotasivat heidän persoonallisuuttaan. Vastausten analysointiin käytettiin viiden persoonallisuustekijän mallia, joka on yleisin tapa mitata yksilön ominaisuuksia. Malli perustuu viidelle keskeiselle persoonallisuustekijälle (avoimuus, tunnollisuus, tunne-elämän tasapainoisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sovinnollisuus).

Tuoreimmat osastosta