Epäilys nostaa kokoomuksessa päätään – hallitus joutuu nyt kertomaan, onko tiemaksujen keräämisjärjestelmän toteuttaminen jo aloitettu

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen tiemaksujen käyttöönoton valmistelusta.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok) on siviiliammatiltaan erikoislääkäri.

30.12.2019 11:24

”Rinteen ja nykyään Marinin (sd) hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan säädettäisiin laki, joka mahdollistaisi kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton. Tiemaksut ovat olleet vahvasti esillä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesvalmistelussa jo pidempään.”

Näin alkaa kansanedustaja Mia Laihon (kok) kysymyksen johdanto, jossa edustaja kysyy lopuksi:

– Onko liikenne- ja viestintäministeriössä ja sen ohjauksessa olevassa valtion erityistehtäväyhtiössä Traffic Management Finland Oy:ssä aloitettu tiemaksujen käyttöönoton valmistelu ja maksujen teknisen keräämisjärjestelmän toteuttaminen ja jos hallitus suunnittelee veroluonteisiksi verrattavien tiemaksujen käyttöönottoa, miten hallitus aikoo turvata kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun liittyen vapaaseen liikkumiseen ja verokohteluun?

Jo liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Oy:n perustamisen yhteydessä esitettiin epäilyksiä siitä, että yhtiössä aloitettaisiin tiemaksujen mahdollistavan teknologian suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu.

Yhtiö onkin ollut aktiivinen toimija muun muassa digitaalisen liikennetiedon keräämisessä ja kaupallisessa hyödyntämisessä, mikä on herättänyt myös Laihossa puoluetovereineen epäilyksen siitä, että yhtiössä oltaisiin mahdollisesti valmistelemassa tiemaksujen käyttöönottoa ja edettäisiin teknisten ratkaisujen toteuttamisessa yhtiömuodon suojaamana, ilman poliittista keskustelua asiasta.

Pääkaupunkiseudulla tiemaksujen käyttöönotto tarkoittaisi Laihon kirjallisen kysymyksen perusteluiden mukaan vuosittaisia satojen eurojen lisäkustannuksia autoa tarvitseville ihmisille.

Esimerkiksi HSL:n esittämässä mallissa tiemaksu olisi tavallisesti 1,5-2 euroa matkaa kohden, jolloin autoilijalle syntyisi Laihon tekstin mukaan kustannuksia tyypillisesti 700-900 euroa ja osalle jopa 1 200 euroa vuodessa.

Tiemaksujen käyttöönottoa on perusteltu yksityisautoilun käytön vähentämisellä ilmastosyistä ja toisaalta myös liikennejärjestelmän rahoittamisella.

Suurin osa Uudenmaan kunnista kuitenkin vastustaa pääkaupunkiseudun tiemaksuja.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan hallitus joutuu vastaamaan Laihon kysymykseen sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan. Kyseisen kirjallisen kysymyksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Tiemaksut kuuluvat ”Suomen tiekartaksi” nimettyyn poliittiseen kokonaisuuteen

Rinteen hallituksen liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Sanna Marin (sd) asetti ensi töikseen työryhmän valmistelemaan ”Suomen tiekarttaa” kohti fossiilitonta liikennettä.

Käytännössä kyseessä ei enempää eikä vähempää, kuin liikenteen täydellinen päästöpohjainen mullistus, minkä vahvistaa myös ”Suomen tiekartan” kuvaus:

"Työryhmän tulee työssään arvioida muun muassa ruuhkamaksujen käyttöönottoa ja liikenteen päästökaupan kehittämistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi työryhmän tulee arvioida kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden riittävyyttä liikenteessä sekä niiden suuntaamista erityisesti raskaaseen kalustoon ja lentoliikenteeseen. Tiekarttatyön yhteydessä on kehitettävä myös liikenteen päästömittaristoja verotuksen ja muiden toimenpiteiden pohjaksi."

Myös aikataulu hankkeelle on jo selvillä, sillä asiatekstin pitäisi olla valmiina viimeistään elokuussa 2020. Sen jälkeen seurannee vilkas kansalaiskeskustelu, jonka jälkeen tiekartta käsiteltäneen varsin nopeasti myös valtioneuvoston istunnossa:

”Työn tulokset viedään myöhemmin osaksi myös keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa (Kaisu) ja energia- ja ilmastostrategiaa. Tiekarttaa hyödynnetään myös VM:n liikenteen verouudistusta pohtivan työryhmän työssä sekä kansainvälisessä yhteistyössä IMO:ssa ja ICAO:ssa."

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?