Tyhjäkäynti­pykäliä muutetaan – sähköauton kyykähtäneen ajoakun saa jatkossa ladata myös bensa- ja dieselgeneraattoreilla

Tulevan tieliikennelain mukaan perinteiset tyhjäkäyntisäännöt koskisivat jatkossa ainoastaan polttomoottorikäyttöisiä ajoneuvoja.

Tulevassa tieliikennelaissa varaudutaan sähköautojen yleistymiseen. Yksi asiaan liittyvistä muokkauksista on tyhjäkäyntisäädös.

5.12.2019 13:57

Tänään lausuntokierrokselle lähteneessä lakimuutospaketissa esitetään joukkoa täydennyksiä kesällä 2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin. Osa esitetyistä muutoksista liittyy liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistukseen ja osa muutoksista on niin sanotusti lainsäädäntöteknisiä.

Viimeksi mainituista suurimmat liittyvät niin sanottuihin HCT-ajoneuvoyhdistelmiin (High Capacity Transport) sekä raskaisiin moottorikelkkoihin, mutta joukossa on myös pienempiä korjauksia ja viilauksia.

Pikkuviilauksista mielenkiintoimpiin puolestaan kuuluu pykälä ”moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto”, jota aiotaan muuttaa koskemaan jatkossa vain polttomoottorikäyttöisiä autoja.

Muutos ei ole välttämättä täysin ongelmaton, sillä vaikka sähköautot eivät käy tyhjäkäyntiä kuten polttomoottoriautot, kuluttavat ne kuitenkin energiaa myös paikallaan ollessaan. Ja näin erityisesti silloin, kun talvella oleellinen matkustamon lämmitys tai kesällä vastaavasti viilennys on päällä.

Kyseiset tilanteet ovat myös tyypillisesti samoja, joiden vuoksi polttomoottoriautoja tavataan kesäisin ja talvisin tyhjäkäyttää joskus pitkäänkin.

Sähköautojen toimintamatkan pidentäjinä toimivat ns. REX-polttomoottorit eivät myöskään vaikuttaisi kuuluvan kovin tehokkaasti uusien tyhjäkäyntisäädösten piiriin, sillä uusien pykälien mukaan kaikenlaiset polttomoottorit saisivat pykälien mukaan olla käynnissä ennen liikkeelle lähtemistä niin pitkään, kuin ajoneuvon ”toimintavalmiiksi saattamisen” kannalta on kulloinkin tarvetta.

Muokattu tyhjäkäyntirajoitus ei koskisi myöskään sähköauton akun lataamista polttomoottorigeneraattorilla.

Muilta osin uudet tyhjäkäyntisäännöt ovat kuitenkin samat kuin vanhat, eli jatkossakaan polttomoottorikäyttöisen ajoneuvon moottoria ei saa pitää käynnissä kahta minuuttia pidempään, mikäli ajoneuvo seisoo muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi.

Myös vanha tuttu poikkeussääntö eli ”moottoria saa kuitenkin pitää käynnissä ennen ajoon lähtemistä enintään neljä minuuttia, jos pakkasta on enemmän kuin 15 celsiusastetta” on sekin säilymässä ennallaan.

Tyhjäkäynti, ilmastointi ja lämmitys kuluttavat energiaa ja voivat tuottaa myös lähipäästöjä

Perinteisen ICE-auton tyhjäkäynti kuluttaa tutkimusten mukaan henkilöautoissa tyypillisesti noin 0,4–0,9 litraa polttoainetta tunnissa. Jos myös ilmastoiti on päällä, kasvaa kulutus tästä vielä noin 0,3–0,4 litralla tunnissa. Suunnilleen vastaava ylimääräinen energiantarve syntyy myös, kun autoa lisälämmitetään ns. Webastolla eli polttoainetoimisella lisälämmittimellä.

Lähipäästöistä terveydelle vaarallisimpia ovat yleisesti ottaen erityisesti dieselpolttoaineen käytöstä syntyvät pienhiukkaset.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?